Pk-yritysten toimintaympäristön alueelliset erot pieniä

Mitä kauemmaksi pääkaupunkiseudulta mennään, sitä polttavampi kysymys omistajanvaihdokset pk-yrityksille ovat. Samoin maksuvaikeudet yleistyvät kohti Itä- ja Pohjois-Suomea.

EK on analysoinut tuoreen pk-toimintaympäristökyselyn vastauksia myös pk-yrittäjien maantieteellisen sijainnin mukaan. Yrittäjät ovat kuitenkin näkemyksissään varsin yksimielisiä ja alueelliset erot yritysten toimintaympäristöissä kohtuullisen pieniä. Omistajanvaihdosten suhteellinen merkitys tosin korostuu Etelä-Suomen ulkopuolella. Lisäksi maksuvaikeuksia esiintyy sitä todennäköisemmin mitä kauemmaksi pääkaupunkiseudulta lähdetään. Oheiset alueelliset tulokset ovat luonteeltaan suuntaa-antavia.

Viidennes Itä-Suomen pk-yrityksistä omistajanvaihdostilanteessa

Omistajan- tai sukupolvenvaihdos on ajankohtainen 22 prosentissa Itä-Suomen työnantajayrityksistä. Joka viidennessä yrityksessä omistajanvaihdosta siis joko suunnitellaan tai parhaillaan toteutetaan.

Itä-Suomessa myös maksuvaikeudet ovat muuta maata yleisempiä. Toimintaympäristökyselyyn vastanneista työnantajista jopa 24 prosentilla oli ollut jonkinasteisia vaikeuksia maksaa laskujaan viimeisen 6 kuukauden aikana.

Itä-Suomesta kyselyyn vastasi 83 pk-yrityksen johtajaa.

Pohjois-Suomessa vienti on usein välillistä

21 prosenttia Pohjois-Suomen yrityksistä oli kohdannut maksuvaikeuksia, kun koko maassa osuus oli 19 prosenttia. Omistajanvaihdostilanteessa on vastausten perusteella noin 17 prosenttia alueen yrityksistä.

Suoraa vientiä tekeviä yrityksiä oli hieman keskimääräistä vähemmän, noin 15 prosenttia vastaajista. Tuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomattava, että Pohjois-Suomessa pk-yritykset tekevät usein välillistä vientiä esimerkiksi alihankkijoina ja matkailun alalla.

Kyselyyn vastasi 69 pk-yrityksen johtajaa Pohjois-Suomesta.

Länsi-Suomessa on pitkät vientiperinteet

Noin 22 prosenttia Länsi-Suomen yrityksistä harjoittaa vientiä, mikä on suhteellisesti hieman enemmän kuin koko maassa keskimäärin. Vientiyrityksistä noin kaksi kolmasosaa pitää kansainvälistä toimintaansa melko vakiintuneena ja kolmasosa on ulkomaankauppansa alku- tai kasvuvaiheessa.

Omistajanvaihdos on ajankohtainen noin 19 prosentissa yrityksistä. Maksuvaikeuksia viimeisen 6 kuukauden aikana ilmoitti kohdanneensa viidennes vastaajista.

Länsi-Suomesta kyselyyn vastasi yhteensä 301 pk-yritysjohtajaa.

Etelä-Suomessa muuta maata vähemmän maksuvaikeuksia

Etelä-Suomessa ja Uudellamaalla maksuvaikeuksia esiintyy suhteellisesti vähemmän kuin muualla maassa, noin 16 prosentilla vastaajista.

Uudellamaalla vientiyritysten osuus jää alueen palveluvaltaisuuden ja uusyrittäjyyden yleisyyden myötä hieman muita alueita pienemmäksi. Sen sijaan muualla Etelä-Suomessa vientiyritysten osuus on tutkituista alueista korkein, noin 23 prosenttia.

Omistajanvaihdostilanteessa on tällä hetkellä joka kymmenes Uudenmaan ja Etelä-Suomen työnantajayritys. Osuus on muuta maata pienempi, koska erityisesti Uudenmaan väestö on muuta maata nuorempaa ja yrittäjien ikääntymisestä johtuvat omistajanvaihdokset sen vuoksi suhteellisesti harvinaisempia.

Kyselyyn vastasi yhteensä 312 pk-yritysjohtajaa Etelä-Suomesta ja Uudeltamaalta.

Tutustu pk-toimintaympäristökyselyn maanlaajuisiin tuloksiin.