Suhdanteiden yleiskuva edelleen myönteinen – kapasiteettipula ja rekrytointivaikeudet yleistyneet

31.07.2017

EK:n heinäkuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdanteet ovat vahvistuneet asteittain koko alkuvuoden. Tämänhetkistä tilannetta kuvataan teollisuudessa ja rakentamisessa jonkin verran keskimääräistä paremmaksi ja palvelualoillakin tilanne kohentui hieman yli keskimääräisen.

Suomalaisyritysten yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat pysyneet melko hyvinä, ja suhdanteiden arvioidaan paranevan vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Yleisiä suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli teollisuudessa +10 (huhtikuussa +13). Rakentamisen näkymät olivat tasolla +18 (+19) ja palvelualoilla lukemassa +16 (+20).

Kohtalaista kasvua loppuvuodelle

Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu oli melko ripeää toisella vuosineljänneksellä, ja teollisuuden saamien uusien tilausten määrä kasvoi selvästi. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan lähes samankaltaisena teollisuudessa ja palveluissa. Rakentamisessa kasvuvauhdin enteillään jonkin verran laantuvan.

Tilauskanta on hieman keskimääräistä vahvempi sekä teollisuudessa että rakentamisessa. Kapasiteetin käyttöaste on teollisuudessa ja rakentamisessa noussut jo korkeaksi. Heinäkuussa kapasiteetti oli kokonaan hyödynnettynä peräti 86 prosentilla teollisuuden vastaajista (huhtikuussa 74 %).

Työvoiman määrä on kasvanut alkukesällä hieman. Myös lähikuukausille ennustetaan pientä kasvua henkilöstömääriin. Kannattavuuden ennustetaan vahvistuvan jonkin verran.

Suhdanteiden kohenemisen myötä kapasiteettipula ja rekrytointivaikeudet ovat yleistyneet, ja toisaalta yhä harvemmat yritykset kärsivät vaisusta kysynnästä. Koko elinkeinoelämän vastaajista 18 prosenttia koki kysynnän vaisuksi. Rekrytointivaikeuksista kärsi lähes yhtä moni eli 17 prosenttia.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa 2017 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Tiedusteluun vastasi 1 171 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 250 000 henkilöä