Valtakunnallinen ympäristöluvitus vauhdittaa yritysten investointeja

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies kiittelee hallituksen aluehallintouudistuksen linjauksia siitä, että ympäristöhallinnon luvat, ympäristövalvonta ja luonnonsuojelu siirretään yhden valtakunnallisen valtion viranomaisen hoidettavaksi.

– Päätös antaa mahdollisuuden sujuvoittaa yritysten ympäristölupamenettelyä heikentämättä ympäristön suojelua. Lupien pitkät käsittelyajat haittaavat yritysten investointeja, työllisyyttä ja siten koko kansantalouden kehittymistä, Häkämies painottaa.

Ratkaisu voi parhaimmillaan yhtenäistää toimintatapoja sekä vähentää tai poistaa aikaa vieviä menettelyjä, kuten viranomaisten valituksia, kirjallisia lausuntoja ja lisäselvityspyyntöjä.

EK selvitti vuonna 2014, että lupajonossa seisoi Suomessa 3,6 miljardin euron investoinnit. Lupajärjestelmää onkin kehitettävä siten, että samalla poistetaan näiden investointien esteitä.

Myös Tukesin ja Trafin tehtävät sekä työturvallisuus voisivat EK:n näkemyksen mukaan olla tämän valtakunnallisen viranomaisen hoidettavana.