Kaavoituksen lakiuudistus vaikeuttaisi investointeja entisestään – EK esittää lakiesityksen palauttamista valmisteluun

07.12.2021

Vastoin yritysten toiveita maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus toisi merkittävää takapakkia investoinneille ja niiden edellyttämille viranomaispäätöksille. EK:n arvion mukaan lakia ei voi esittää nykymuodossaan eduskunnalle, vaan se tulee palauttaa ympäristöministeriön valmisteluun.

Tänään umpeutuu lausuntokierros ympäristöministeriön tekemästä esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseksi. Esitys on elinkeinoelämälle valitettava pettymys, toteaa EK:n johtaja Petri Vuorio:

”Mikään tekemistämme kaavoituksen keskeisistä sujuvoittamisesityksistä ei etenisi tämän lakiesityksen pohjalta. Sen sijaan esitys sisältää merkittäviä puutteita, joiden takia investointien eteneminen päinvastoin vaikeutuisi. Kehityssuunta on kestämätön, kun tiedämme Suomessa olevan jo valmiiksi vähintään 3,2 miljardin euron arvoiset investoinnit pysähdyksissä viranomaisten lupakäsittelyssä”.

”Lakiluonnokseen tarvittavat muutokset ovat sen verran perustavanlaatuisia, että laki tulee palauttaa takaisin valmisteluun”, vaatii Vuorio.

Elinkeinoelämän tavoitteena on ollut kaavoituksen sujuvoittaminen, nopeuttaminen ja joustavoittaminen siten, että kuntien elinvoimaisuus turvataan ja parannetaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja investointimahdollisuuksia.

  • EK:n kehittämisehdotuksina on ollut kaavatasojen vähentäminen, strategisempi ote maakuntakaavoitukseen, maanomistajalle kaava-aloiteoikeus sekä oikeus tehdä kunnalle ehdotuksia kaavasta omassaan hankkeessaan.
  • Lisäksi EK on ehdottanut, että kaavoitus ja rakentamisen luvitus tulisi digitalisoida nopeasti. Yritysten hankekaavoilla tulisi olla käsittelyajat eikä uuteen lakiin tule ainakaan lisätä uusia valitusoikeuksia.

Mikään näistä tavoitteista ei näyttäisi käsillä olevassa luonnoksessa etenevän parempaan suuntaan. Ainoastaan digitalisaatioon ollaan tuomassa edistymistä, mikä on toki myönteistä.

Lupakäsittelyn hitaus ja raskas byrokratia ovat muodostuneet Suomen vakavimmaksi investointilukoksi. EK:n tuoreen kyselytuloksen mukaan viranomaispäätöstä odottavien investointien kokonaissumma on noussut varovaisenkin arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin euron tasolle. Pysähdyksissä olevien yrityshankkeiden henkilöstövaikutukset ovat 9 000 työpaikan tasolla. EK on käynnistänyt reformihankkeen nimeltä Investoinnit liikkeelle, jossa haetaan keinoja luvituksen nopeuttamiseksi ja pullonkaulojen avaamiseksi.

Tutustu EK:n lausuntoon koskien maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista kaavoitus- ja rakennuslaiksi. Tutustu EK:n lausuntoon koskien maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista kaavoitus- ja rakennuslaiksi.