Yli 3 miljardin euron investoinnit pysähdyksissä viranomaisten lupakäsittelyssä; elinkeinoelämä perää reformia

29.11.2021

Lupakäsittelyn hitaus ja raskas byrokratia ovat muodostuneet Suomen vakavimmaksi investointilukoksi. Viranomaispäätöstä odottavien investointien kokonaissumma on noussut varovaisenkin arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin euron tasolle, ilmenee EK:n yrityskyselystä. Pysähdyksissä olevien yrityshankkeiden henkilöstövaikutukset ovat 9 000 työpaikan tasolla.

EK käynnistää ensi keväälle ulottuvan reformihankkeen, joka tähtää investointeja koskevan lupajärjestelmän rohkeaan uudistamiseen Suomessa. Investoinnit liikkeelle -hankkeessa pureudutaan lainsäädännön ongelmakohtiin, jotka aiheuttavat eniten esteitä tai viivästyksiä investointihankkeissa.

Suomen on herättävä investointien merkitykseen – ne ovat elintärkeä edellytys talouden ja työllisyyden kestävälle kasvulle, perustelee toimitusjohtaja Jyri Häkämies EK:n hanketta:

”Lupakäsittelyn hitaus ja vaikea ennakoimattomuus on Suomen vakavin investointilukko – meillä ei ole varaa olla ratkaisematta sitä. Ongelman on tunnistanut myös OECD, joka maaraportissaan totesi Suomen jäävän raskaan sääntelyn ja kankeiden lupaprosessien takia jälkeen niin muita Pohjoismaita kuin Baltiaa ulkomaisten investointien houkuttelussa. Samaan aikaan yritysten tulisi kyetä ennennäkemättömiin investointeihin, jotta Suomi saavuttaisi ilmastotavoitteensa. Positiivista on se, että investointilupajärjestelmän uudistaminen on suurelta osin Suomen omissa käsissä. ”

Luparuuhkat ohittaneet koronaan edeltäneen tason

EK:n tänään julkistamassa kyselyssä on selvitetty yritysten kokemuksia viranomaisasioinnista liittyen kaavoitukseen, ympäristövaikutusten arviointiin sekä luvitukseen (rakentamis-, ympäristö-, jäte-, vesitalous-, kemikaali- ja kaivos- ym. luvat ja ilmoitukset).

  • Suuntaa-antavan arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin euron arvoiset investoinnit ovat nyt pysähdyksissä, koska viranomaiskäsittely on kesken. Todellinen luku nousee tätä suuremmaksi, sillä EK:n analyysissa ovat mukana vain yli 10 hengen yritykset. Lisäksi luvitusta edeltävää investointipäätöstä odottaa EK:n arvion mukaan moninkertainen määrä investointeja, joiden toteutumiseen sääntelyn sujuvuus vaikuttaa merkittävästi. Vuoden 2018 lopussa vastaava summa oli 2,7 miljardia euroa. Investointilupaa odottavien yritysten määrä on pysynyt ennallaan.
  • Jokainen tuotantoyksikön laajennus tai rakennushanke poikii myös työpaikkoja. Lupajonoissa nyt olevat investoinnit toisivat laskennallisen arvion mukaan noin 9 000 työpaikkaa.
  • Yritysten näkemykset ovat selvästi aikaisempaa kriittisempiä. 37 prosenttia yrityksistä antaa lupajärjestelmien toimivuudelle arvosanan heikko ja 15 prosenttia arvosanan hyvä. Vuoden 2018 lopussa vastaavat osuudet olivat 29 ja 18.
  • Lupajärjestelmän eri osa-alueista kriittisimmät arviot sai muutoksenhaku ja valitusmenettelyt. 54 prosenttia yrityksistä arvioi niiden toimivuuden heikoksi ja 14 prosenttia antoi arvosanan hyvä (47 ja 22 prosenttia vuonna 2018). Toiseksi eniten moitteita sai lupien viranomaiskäsittely, johon tyytymättömiä oli 45 prosenttia ja tyytyväisiä oli 17 prosenttia (36 ja 28 prosenttia vuonna 2018).

EK:n lupajärjestelmäkyselyn perusjoukon muodostivat 706 yritystä, jotka kyselyn ajankohtana työllistivät vähintään 10 henkilöä ja joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä oli noin 70 000 (mediaanikoko 28 henkilöä). Lupajärjestelmää koskevissa analyyseissä olivat mukana vastaukset vain niiltä yrityksiltä, joilla oli siitä omakohtaista kokemusta(N=224). Analyyseissä on käytetty yrityskoon ja päätoimialojen mukaan laskettuja painokertoimia, joiden myötä tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä yli 10 henkilön yrityksiin Suomessa. Vastaukset kerättiin loka-marraskuussa 2021.

Tutustu EK:n kyselytuloksiin infografiikan muodossa.