Venäjän bisnesosaajat yhdistävät voimansa Esko Ahon johdolla

23.05.2013

Kolme elinkeinoelämän Venäjä-osaajaa yhdistää voimansa, jotta idänkaupan mahdollisuudet saadaan laajemmin hyödynnettyä. Business Team for Russia -yhteistyötä johtamaan on nimitetty Esko Aho.

Suomalais-Venäläinen kauppakamari (SVKK), East Office ja EK:n Venäjä-toiminnot muodostavat alansa johtavan osaamiskeskittymän. Uuden Business Team for Russia -yhteistyön ansiosta ne pystyvät auttamaan yrityksiä Venäjän-liiketoiminnan kaikissa kehitysvaiheissa. Verkostot ulottuvat paikalliselta yritys- ja viranomaistasolta politiikan päättäjiin Suomessa, Venäjällä ja EU:ssa.

Osapuolet täydentävät toisiaan: SVKK:lla on vahva jalansija vienninedistämisessä ja kansainvälistymisessä etenkin pk-yritysten kumppanina, East Office on johtavien teollisuusyritysten asiantuntijayritys ja EK on koko elinkeinoelämän edunvalvoja erityisesti kauppapolitiikassa.

Pk-yritykset kiinni Venäjän-markkinaan

SVKK:n ja East Officen uuden yhteishallituksen puheenjohtajaksi on tänään nimitetty Esko Aho. Hän on rakentanut Venäjä-osaamistaan ja suoria vaikuttamiskanaviaan niin pääministerinä, Sitran yliasiamiehenä kuin Nokian yhteiskuntasuhdejohtajana. Aho haluaa johtaa maidemme kauppasuhteet uuteen, nopean kehityksen vaiheeseen. Hän osallistuu myös käytännön työhön tarjoamalla Moskovan-verkostojaan suomalaisyritysten hyväksi.

Erityisesti pk- ja kasvuyritykset pitää nyt saada kiinni Venäjän-markkinoihin, vaatii Aho. Yksistään Pietarissa on Suomen kokoinen lähimarkkina, jossa suomalaisilla on logistinen etulyöntiasema. Eri puolilla Venäjää on valmisteilla jättimäisiä infrastruktuurihankkeita, mutta myös palvelukysyntä on kasvussa.

Venäjä on kauppavaihdolla mitattuna Suomen suurin kauppakumppani. Sen merkitys korostuu entisestään, kun EU:n talousnäkymien epävarmuus jatkuu. Suomalaisyritykset ovat investoineet Venäjälle suorina sijoituksina 10–12 miljardia euroa. Jo nyt Venäjällä toimii yli 600 suomalaista yritystä, jotka työllistävät yli 50.000 paikallista työntekijää. Silti suurin osa Venäjän kaupallisista mahdollisuuksista on vielä hyödyntämättä.

Saman katon alle Helsingissä ja Moskovassa

Business Team for Russia -sloganilla tarkoitetaan SVKK:n, East Officen ja EK:n Venäjä-toimintojen kumppanuutta. Niiden nykyiset ydintehtävät säilyvät, ja ne jatkavat itsenäisinä organisaatioina. SVKK:lle ja East Officelle on yhteistyösopimuksen nojalla muodostettu yhteishallitus, jonka ohjauksessa kolmen osapuolen Venäjä-yhteistyötä tehdään.

Business Team for Russia linkittyy suomalaisten viennin ja kansainvälistymisen edistäjien Team Finland -verkostoon. Team Finland -ajattelutavan mukaisesti tavoitteena on vahvistaa joukkuepeliä, jotta rajallisilla resursseilla saadaan yhdessä enemmän aikaan. Yhteistyötä ja asiakaspalvelua helpotetaan siirtymällä yhteisiin toimitiloihin: SVKK ja East Office muuttavat Etelärantaan samaan osoitteeseen EK:n kanssa.  SVKK ja East Office hakevat yhteisiä tiloja myös Moskovasta. Yli puolet niiden henkilöstöstä toimii Venäjällä.

EK:n johtaja Kai Mykkänen on nimitetty koordinaattoriksi, joka tukee Business Team for Russia -toimintamallin suunnittelua ja organisointia loppuvuoden ajan oman toimensa ohella.

Lisätiedot:

Johtaja Kai Mykkänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, puh. 040 592 1499, etunimi.sukunimi@ek.fi

Toimitusjohtaja Mirja Tiri, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, puh.  050 433 8168, etunimi.sukunimi@svkk.fi

Toimitusjohtaja René Nyberg, East Office of Finnish Industries, puh. 050 420 3840, etunimi.sukunimi@eastoffice.fi