Yhteisen Nato-askeleen myötä on aika tiivistää uuden Pohjolan kauppasuhteita

18.05.2022

Turvallisuuden ohella on tärkeää vahvistaa myös Suomen ja Ruotsin talouskumppanuutta. Paljon yhteistyöpotentiaalia sisältyy vihreään siirtymään. Fossiilienergiasta irtautuminen vahvistaa talouksiemme kriisinkestävyyttä, korostivat Suomen ja Ruotsin yritysjohtajat 18.5. Tukholmassa. EK ja sen sisarjärjestö Svenskt Näringsliv järjestivät talousseminaarin presidentti Niinistön valtiovierailun yhteydessä.

Valtiovierailulle osallistui myös EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere (Pintos Oy), joka haluaa tiivistää pk-sektorin yhteistyömahdollisuuksia uudessa tilanteessa:

”Maittemme liittyminen Natoon on tärkeää myös elinkeinoelämän näkökulmasta. Turvallisuuden vahvistaminen luo ennakoitavuutta ja vahvistaa luottamusta talouteen. Investointien houkuttelun kannalta on tärkeää, että Natoon liittyminen vaikuttaa myös myönteisesti maariskiin.”

”Nyt kannattaa kääntää kaikki kivet ja hyödyntää Suomen ja Ruotsin yhteistyömahdollisuudet niin pk-yritysten välisiin verkostoihin, vientiin, innovaatiotoimintaan kuin EU-vaikuttamiseenkin liittyen!”

Timo Vuori: ”Uuden Pohjolan on tiivistettävä kauppasuhteita”

Turvallisuusyhteistyön ohella entistä tiiviimmät kauppasuhteet tulevat korostumaan Pohjoismaiden kesken suurvaltajännitteiden muokatessa yritystemme globaalia toimintaympäristöä, arvioi Tukholman keskusteluihin osallistunut EK:n kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori.

Vientitilastojen mukaan Norja ja Tanska ovat tällä hetkellä Ruotsille Suomea merkittävämpi kauppakumppani, muistuttaa Vuori. Tuoreimpien selvitystenkin mukaan Venäjän markkinoilta vetäytyneistä suomalaisyrityksistä useat haluavat lisätä kauppaa lähinaapureiden kuten Ruotsin kanssa.

”Venäjän kaupan pysähtyminen ei ole merkittävä haaste Ruotsille, jonka tavaraviennistä Venäjän osuus on ollut vain reilu prosentti. Sen sijaan Suomen tavaraviennistä Venäjän osuus on ollut yli 5 prosenttia”, muistuttaa Vuori ja korostaa korvaavien markkinoiden ripeää löytämistä.

Vuoren mukaan molempien maiden teollisuus kohtaa nopeasti muuttuneessa markkinatilanteessa haasteita osaajien, energian ja raaka-aineiden saatavuudessa, logistiikan toimivuudessa sekä markkinahäiriöistä ja kiristyvästä sääntelystä johtuvista kohoavista kustannuksista. Tästä syystä maittemme elinkeinoministerit pohtivat myös keinoja tiivistää yhteistyötä.

Vuoren mukaan Suomen ja Ruotsin yrityksillä on paljon yhteisiä etuja, vaikka kansainvälisessä kaupassa välillä käydäänkin tiukkaa kilpailua: ”Mitä ennakoitavammat olosuhteet ja mitä terveempää kilpailua, sitä paremmin maiden yritykset pärjäävät”, muistuttaa Vuori. Hänen mukaansa kaikkien Pohjoismaiden Nato-jäsenyys on omiaan lisäämään Pohjoismaiden kiinnostavuutta kansainvälisten sijoittajien silmissä ja vahvistamaan luottamusta markkinoihin geopolitiikan paineissa.