Kuntaranking-tulokset: 25 seutukunnan sijoitukset

Kuntaranking-tutkimuksessa selvitettiin, miten vetovoimaisia Suomen eri alueet ovat yritystoiminnan kannalta. Vertailuun otettiin mukaan 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia.

Kuntaranking-tutkimuksessa hyödynnettiin kahdentyyppistä aineistoa: aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja sekä yritysjohtajille suunnattua kyselyä.

Seutukunnan sijoitukseen vaikuttivat yritysjohtajien arvioissa erityisesti seuraavat tekijät:
– Yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon
– Erilaisten yritysten tasapuolinen kohtelu ja huomioiminen riippumatta koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta
– Yritysvaikutusarviointien systemaattinen hyödyntäminen osana kuntapäätöksentekoa
– Lupaprosessien nopeus ja sujuvuus

Tutustu tarkemmin Kuntaranking-tuloksiin.