Aluekehitysrahojen jako oikealla tiellä

29.05.2013

Hallituksen linjaus aluekehitysrahojen käytöstä auttaa toimien suuntaamista paremmin yritysten kilpailukykyä, osaamisen kasvattamista ja työllisyyttä edistäviin toimiin. Tulevaisuudessa vähenevät aluekehitysvarat täytyy käyttää entistä harkitummin.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi EU-rakennerahastokauden 2014–2020 toteuttamista Suomessa. Tulevassa Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelmassa kansallisen vastinrahoituksen kanssa julkista rahoitusta on käytössä yhteensä noin 2,4 miljardia euroa.

Nykyiseen kauteen (2007–2013) verrattuna raha tulee pienenemään noin miljardilla eurolla. Tulevalla kaudella Itä- ja Pohjois-Suomi saavat selvästi enemmän (71%) alueellisesta rahoituksesta kuin Etelä- ja Länsi-Suomi (29%).

Toteutus viiden toimintalinjan kautta

– Valmisteluvaiheessa ohjelmaan ei oltu saatu riittävästi priorisointeja tehtyä. Nyt tehtiin kuitenkin selkeitä päätöksiä, joiden myötä toimintalinjoja vähennettiin. Kompromissejakin tehtiin esimerkiksi vähähiilisen talouden osalta, joka oli aikaisemmin ohjelmassa omana toimintalinjanaan, toteaa EK:n asiantuntija Jari Konttinen.

Ohjelma tulee investoimaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistämiseen sekä uusimman tiedon ja osaamisen tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Vähähiiliseen talouteen käytetään yhteensä 25 prosenttia kahden toimintalinjan sisällä.

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) investoidaan työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuteen, koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen sekä sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjuntaan.

Tulevan rakennerahastokauden valmistelu jatkuu kesäkuussa. Uusi ohjelmakausi ja hankkeiden rahoitus alkavat vuoden 2014 alusta.

TEM:in tiedote asiasta

Lisätietoja:
Asiantuntija Jari Konttinen
p. 09 4202 3223
etunimi.sukunimi@ek.fi