Ammatillisen laatupalkintokilpailun teemana yrittäjyys

12.11.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi neljä ammatillisen koulutuksen laatupalkintoa. Palkinnon saivat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Etelä-Savon ammattiopisto, Jyväskylän ammattiopisto ja Koulutuskeskus Sedu. Kilpailun teemana oli tänä vuonna yrittäjyys.

Vuosittain jaettavien laatupalkintojen tavoitteena on tukea ja kannustaa koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita arvioimaan ja kehittämään laatuaan pitkäjänteisesti. Palkitsemisella pyritään kannustamaan parhaiden käytäntöjen löytämiseen ja jakamiseen.

– Koulutuksen laadun ja työelämävastaavuuden parantaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. Palkitut organisaatiot ovat hyviä esimerkkejä yrittäjyyden edistämisestä ammatillisessa koulutuksessa, EK:n asiantuntija Mirja Hannula perustelee.

Hannula on toiminut useana vuonna ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon arviointiryhmässä.

Kaikille koulutuksen järjestäjillä toimiva laadunhallintajärjestelmä viimeistään 2015

Ammatilliselle koulutukselle on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla kokonaisvaltainen laadun kehittämisohjelma, laatustrategia. Sen tavoitteena on luoda yhdensuuntaiset periaatteet ammatillisen koulutuksen eri toimijoiden laadunhallinnalle.

Laatustrategian mukaisesti ammatillisen koulutuksen laatua kehitetään kokonaisuutena siten, että se kattaa kaiken koulutuksen ja kaikki järjestämismuodot. Lähtökohtana on, että laadunhallinta on johtamisen keskeinen väline.

Strategian käytäntöön viemiseksi Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011–2016 on asetettu tavoitteeksi, että ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa vahvistetaan. Kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä pitää olla toimiva laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä vuoteen 2015 mennessä.

– Jokaisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän on tarpeen tarttua koulutuksen laadun kehittämiseen viimeistään nyt, Hannula kiirehtii.

Päätöksiä ei ole vielä tehty siitä, miten koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä arvioidaan käytännössä.

– EK pitää erittäin tärkeänä, että myös ammatillisessa koulutuksessa siirrytään koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien ulkoisiin arviointeihin, Hannula sanoo.

*******

Opetusministeri Krista Kiuru jakoi laatupalkinnot tänään ammatillisen koulutuksen seminaarissa Kuopiossa.  Palkintoja on jaettu vuodesta 2000 lähtien. Niiden tarkoituksena on osaltaan lisätä ammatillisen koulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaisuutta.

Lue lisää palkintojen perusteluista

Tutustu ammatillisen koulutuksen laatustrategiaan

Lisätietoja: Asiantuntija Mirja Hannula, puh. 040 500 2506, sähköposti: mirja.hannula(at)ek.fi