Cleantech Finland -verkosto auttaa maailmalle

11.09.2015

Suomessa on runsaasti yrityksiä, jotka voivat tarjota ratkaisuja luonnonvaroja ja ympäristöä säästäviin tuotteisiin ja palveluihin. Cleantech Finland kokoaa yhteen tällaiset yritykset ja vauhdittaa niiden verkottumista, kansainvälistymistä ja kasvua.

Cleantech Finland -verkostossa on jo mukana suuri joukko yrityksiä, jotka ovat jo saaneet ensimmäisen jalansijan kansainvälisiltä markkinoilta. Joukkoon haetaan nyt myös lisää varhaisemman vaiheen yrityksiä.

Verkoston jäsenyys tarjoaa yrityksille näkyvyyttä ja kontakteja kansainvälisten yritysten, median, rahoittajien sekä korkean tason vaikuttajien keskuudessa. Suomalaista cleantech-osaamista markkinoidaan mm. esittelemällä yritysten caseja kansainväliselle medialle. Lisäksi verkosto isännöi vierailijaryhmiä ja järjestää asiakas- tai muita sidosryhmätilaisuuksia niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Monenlaista liiketoimintaa

Cleantech on EK:n asiantuntija Tuuli Mäkelän mukaan sateenvarjotermi, jonka alle mahtuu monenlaista liiketoimintaa. Yhdistävä tekijä on pienentää ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia.

– Cleantech Finlandin jäsen voikin toimia cleantech-arvoketjuissa monenlaisissa rooleissa. Yrityksellä voi olla tuote tai palvelu, joka auttaa suoraan vähentämään asiakkaan päästöjä, parantamaan energiatehokkuutta tai käyttämään luonnonvaroja kestävämmin. Yrityksen ratkaisu voi olla myös osa arvoketjua, esimerkkinä tästä vaikkapa komponentteja tuuliturbiineihin tai biojalostamoon toimittava yritys.

Tarjoamalla cleantech-ratkaisuja maailmanlaajuisilla markkinoilla suomalaisyritykset voivat tuottaa moninkertaisia ympäristöhyötyjä verrattuna siihen, että vaikutukset ulottuisivat vain kotimaahan. Ympäristöliiketoiminnan vienti onkin vaikuttava ympäristöteko.

Verkostoon liittyminen on maksutonta. Päästäkseen mukaan Cleantech Finland-verkostoon, yritykseltä odotetaan seuraavaa

  • Yritys on sitoutunut tai valmis sitoutumaan Cleantech-liiketoiminnan kehittämiseen
  • Yrityksellä on liiketoimintaa, joka ratkaisee suoraan tai osana arvoketjua merkittävää ympäristöhaastetta

Verkosto on ensisijaisesti tarkoitettu kansanvälistyville ja kasvuhakuisille yrityksille, jonka vuoksi jäsenyyden edellytyksinä ovat myös

  • Yritys toimii kansainvälisesti tai yrityksellä on suunnitelma kansainvälistymisestä
  • Yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa on konkreettiset kasvutavoitteet
  • Yritys toimii vastuullisesti

Tutustu verkostoon