Dinosaurusten paluu

18.11.2015

On kulunut vuosi, kun EK lanseerasi suomalaisten suuryritysten ja startup-yritysten kumppanuuksia ja yhteistyön malleja avaavan ”Erilaiset” -julkaisun Slushissa. Jo tuolloin ensimmäiset yritykset olivat liikkeellä, mutta suurten ja pienten yhteistyötä nähtiin hidastavan käytännön toimintamallien ja case-esimerkkien puute. Tuolloin toivottiin, että kirjasen sisältö vanhenisi vuodessa, ja isot ja pienet yritykset löytäisivät toisensa aiempaa useammin.

Kuinka sitten kävikään?

Vuoden aikana esimerkiksi hackathonit ovat suurten ja pienten yritysten kohtaamisen toimintatapana yleistyneet. Suurille yrityksille hackathonit ovat ns. viikonloppuleirejä, missä esimerkiksi startup-kasvuyritykset tai opiskelijatiimit luovat uusia ratkaisuja yrityksen haasteisiin liiketoiminnan, ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen saralla. Parhaiden ehdotusten pohjalta syntyy usein pysyviä kumppanuuksia ja molempia osapuolia hyödyttävää liiketoimintaa.

Slushin yhteydessä järjestettiin useita hackathoneja. Esimerkiksi Euroopan suurimmaksikin markkinoidussa hackathonissa ratkaistavien haasteiden teemat liittyivät lastensairaalaan toiminnoista älykkäisiin kaupunkiympäristöihin, liikenteen palvelullistamisesta esineiden internetiin ja seuraavan sukupolven verkkokauppaan.

Perinteisten startup-yritysten pitchausten rinnalla myös isot pitchaavat yhä useammin tuotekehitysmahdollisuuksistaan pienille. Toinen yleinen tapa on myös suurten yritysten lanseeraamat tuotekehityskilpailut, joissa haetaan avoimesti ideoita kasvuyrityksiltä. Myös näitä molempia nähtiin Slushissa runsaasti.

Suuret suomalaiset yritykset eivät siis käy enää startuppien tapahtumissa vain näyttäytymässä, vaan ottavat niistä hyödyn irti omalle bisnekselleen parhaiden kasvuyritysten ja liikeideoiden löytämiseksi. Slushissa esiintynyt ruotsalainen Skandinaviska Enskilta bankenin puheenjohtaja Marcus Wallenberg totesi sen, mikä oli tämän vuoden tapahtumassa nähtävissä: dinosaurukset ovat totisesti palanneet uuden yritysekosysteemin kilpakentille.