Pk-yritys – hae Tekesiltä rahoitusta innovaatioihin ja kansainvälistymiseen

16.01.2017

Tekesin käytössä on 30.6. asti poikkeuksellisen monipuoliset mahdollisuudet rahoittaa pk-yritysten kansainvälistymistä ja kasvua. Mm. markkinaselvitysten ostoon tarkoitettu Team Finland Explorer -rahoitus tulee uudelleen käyttöön.

Innovaatiosetelillä ketterästi innovaatiotoiminnan alkuun

Lokakuussa 2016 lanseeratulla innovaatiosetelillä pk-yritys voi ostaa uutta tietoa ja osaamista 5000 euron arvosta. Innovaatiosetelin kriteereissä nostetaan rimaa. Sen käyttöä suunnataan entisestä selkeämmin itse innovaatioihin, kun taas vientimarkkinaselvityksiä rahoitetaan Team Finland Explorerilla.

Uutta:

 • Kehitettävällä tuotteella tai palvelulla on oltava kansainvälistä potentiaalia.
 • Yrityksen Alfa-ratingilta vaaditaan vähintään A+ taso.

Innovaatiosetelin sivulle

Uudistettu Team Finland Explorer -rahoituspalvelu kansainvälistymisen ensiaskeliin

Team Finland Explorer on 5000–10000 euron suuruinen avustus, jossa Tekesin rahoituksen osuus on 50 % projektin kustannuksista. Se on tarkoitettu vakiintunutta liiketoimintaa tekeville pk- tai midcap-yrityksille, jotka voivat ostaa rahoituksella asiantuntijapalveluja. Ostettavilla palveluilla yritys voi selvittää uusia vientimarkkinoita ja kehittää niille pääsemiseen tarvittavia valmiuksia.

Team Finland Explorerin sivulle

Digiboostilla osaamista digitalisaatioon

 Digiboosti-rahoitus on tarkoitettu pk- ja midcap -yrityksille, joilla on jo vakiintunutta liiketoimintaa. Rahoituksella yritys voi kasvattaa osaamistaan digitalisaation edellyttämiin toimintatapojen muutoksiin. Rahoituksen suuruus on enintään 50 000 euron avustusta, jossa Tekesin rahoituksen osuus on 50 % projektin kustannuksista.

Uutta:

 • Aiemmin Digiboosti oli käytettävissä vain uusien henkilöiden palkkaukseen, mutta 17.1. alkaen sillä voidaan tuoda yritykseen osaamista joko palkkaamalla uusia henkilöitä tai ostopalveluilla.

Digiboostin sivulle

Tempo vientimarkkinoille tähtääville startupeille

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tähtäävät vientimarkkinoille. Rahoituksen määrä on enintään 50 000 euroa. Tekesin rahoitus kattaa 75 % projektin kustannuksista. Tempon avulla startup-yritys voi testata liiketoimintakonseptinsa toimivuutta, hankkia palautetta asiakkailta, selvittää kysyntää vientimarkkinalla ja toteuttaa nopeasti ensimmäisiä demoja.

Uutta:

 • Yrityksellä on oltava projektin alkaessa vähintään 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta, joka on kokonaan käytettävissä projektin rahoittamiseen.
 • Tekes voi maksaa 70 % projektin avustuksesta rahoituspäätöksen jälkeen. Loppuosa rahoituksesta maksetaan jälkikäteen projektin loppuraportin yhteydessä.
 • Tempo-rahoitusta hakevalla yrityksellä pitää olla yksi täysipäiväisesti yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen sitoutunut henkilö ja riittävä määrä muita resursseja.
 • Pienten keksinnöllisten projektien Tempo-rahoituksesta on luovuttu. Innovaatioseteli korvaa tämän rahoitusmuodon.

Tempon sivuille

Kiito-rahoitus ja Messuavustus pysyvät ennallaan

Kiito-rahoituspalvelu ja Messuavustus pysyvät ennallaan. Kiito sopii yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille, jotka haluavat uudistua ja kasvaa merkittävästi kansainvälisillä markkinoilla. Messuavustus on puolestaan tarkoitettu vähintään neljän pk-yrityksen ryhmälle, joka osallistuu toimialallaan merkittävään messutapahtumaan ulkomailla.

Kiidon sivuille
Messuavustuksen sivuille

Lisätietoja rahoituspalveluista:

 • Innovaatioseteli
  tuotepäällikkö Risto Lustila, risto.lustila(at)tekes.fi, puh. 02950 55244
 • Team Finland Explorer ja Messuavustus
  tuotepäällikkö Heli Flink, heli.flink(at)tekes.fi, puh. 02950 55212
 • Digiboosti
  tuotepäällikkö Kari Leino, kari.leino(at)tekes.fi, puh. 02950 55698
 • Tempo
  tuotepäällikkö Olavi Keränen, olavi.keranen(at)tekes.fi, puh. 02950 55932

Lisätietoja kasvupaketista:

johtaja Reijo Kangas
reijo.kangas(at)tekes.fi
puh. 02950 55892