EK ehdottaa koulutuksen digitalisaatioon 100 miljoonaa euroa vuodessa

14.04.2015

EK ehdottaa, että tuleva hallitus aloittaisi digikouluhankkeen  ja myöntäisi sille sata miljoonaa euroa vuosittain muusta koulutuksen rahoituksesta tinkimättä. Digitalouden edellyttämiä valmiuksia, opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja kehittävä ohjelma koskisi kaikkia koulutusasteita.

– Yhteiskunnan ja elinkeinoelämän toiminnot digitalisoituvat ja sen vuoksi sen osaamista pitää vahvasti edistää kaikessa koulutuksessa, sanoo EK:n koulutusasiantuntija Satu Ågren.

– Tieto- ja viestintäteknologian monipuolinen hyödyntäminen oppimisessa ja opetuksessa vahvistaa oppilaiden luovuutta, valmiutta yhdessä tekemiseen, kriittistä ajattelua ja kansainvälisyyttä. Ne ovat kaikki taitoja, jotka korostuvat nopeasti muuttuvassa työelämässä.

Suomi on jäänyt jälkeen digitaalisuuden hyödyntämisessä opetuksessa

Selvitysten mukaan upeasta Pisa-menestyksestään kuuluisa Suomi ei kuitenkaan pärjää monille muille maille digitaalisuuden hyödyntämisessä opetuksessa.

– Kouluihin on kyllä hankittu viime vuosina uutta teknologiaa, mutta sen hyödyntäminen opetuksessa jää usein vähäiseksi tai yksipuoliseksi, Satu Ågren harmittelee.

– Niissä oppilaitoksissa, joissa opettajat ovat innostuneita ja sitoutuneita käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa, pystytään jo yhdistelemään luovasti uusia digitaalisia työvälineitä, sovelluksia ja oppimateriaaleja perinteisiin menetelmiin. Koulu- ja kuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria.

Avoimilla oppimisympäristöillä menestystä

EK:n koulutusasiantuntija Marita Ahon mukaan avoimia oppimisympäristöjä tarvitaan kaikille koulutustasoille.

– Muutamia vuosia sitten USA:ssa joukko maailman parhaita yliopistoja yhdisti voimiaan yritysten kanssa, hankki rahoitusta ja ryhtyi tarjoamaan verkossa kaikille avoimia massakursseja, ns. moocseja.

– Tällaisia tarvitaan myös Suomeen. Niukkoja resursseja ei saisi tuhlata päällekkäisyyksiin. Suomalaisten korkeakoulujen pitäisi jakaa työt ja luoda yhteinen sähköinen oppimisalusta. Parhaiten tämä toteutuisi opetus- ja kulttuuriministeriön riittävin kannustein.