EK ja SY ehdottavat uutta rahoitusmuotoa kansainvälistymiseen

19.08.2015

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Suomen Yrittäjät ehdottavat uudenlaista rahoitusmuotoa pk-yritysten kansainvälistymiseen. Muoto täydentäisi nykyisiä kasvuohjelmia ja kohdentuisi ennen kaikkea kansainvälistymisen alkuvaiheeseen toimialoilla, joilla on tai voi tulevaisuudessa olla merkittävää potentiaalia viennille.

Maan hallitus on luvannut nostaa vientirahoituksen elementit ja rahoituksen tason kilpailijamaiden tasolle. Finnveran ja Finnfundin rahoitusmahdollisuuksia lisätään, mikä lupaa hyvää. Hyvää lupaa myös hallituksen tavoite uudistaa pk-yritysten kansainvälistymisen rahoitus. Se onkin tarpeen, sillä pk-yritystemme osuus viennistä on selvästi pienempi kuin keskeisissä kilpailijamaissa.

Hallitusohjelma ei tarjoa kuitenkaan suoraa vastausta, miten pk-yritysten kansainvälistymisen avustusta uudistetaan ja mitä hallitus tarjoaa esimerkiksi lakkautettavan yhteishankerahoituksen tilalle.

Vaikka yhteishankkeiden kautta tuettuja pk-yritysten vientiverkostoja ja kansainvälisiä messumatkoja on kritisoitu heikosta hinta-laatu -suhteesta ja raskaasta byrokratiasta, ne ovat silti olleet elinkeinopoliittiselta vaikuttavuudeltaan ja tuloksellisuudeltaan mainettaan parempia. Yhteishankkeilla on myös vankka kansainvälistyvien pk-yritysten tuki.

Parhaat ja toimivat osat yhteen

Ratkaisuksi EK ja Yrittäjät ehdottavat uudenlaista Team Finland Go International -rahoitusmuotoa. Avustus kokoaisi pk-yritysten nykyisten avustusten parhaat ja toimivat osat. Sen kautta rahoitettaisiin myös ostopalvelut, jotka luvattiin pk-yrityksille Finpron uudistamisen yhteydessä. Rahoitusmuoto tekisi mahdolliseksi uudenlaiset yhteistyömallit ja hankkeet sekä vastaisi entistä paremmin pienten kasvuyritysten tarpeisiin. Samalla instrumentti täydentäisi joustavasti Finpron ja muiden Team Finland -toimijoiden palvelutarjontaa.

EK ja SY toivovat, että uuden rahoitusmallin yksityiskohdat valmisteltaisiin syksyn aikana valtiovallan ja elinkeinoelämän tiiviissä yhteistyössä. Järjestöt esittävät Team Finland Go Internationalin rahoitukseksi vuositasolla noin 25 miljoonaa euroa.

Lue myös EK:n nettiuutinen Yritysten kansainvälistyminen vilkastuu (21.8.2015)