EK jatkaa nuorten asialla

07.01.2016

Nuorten koulutukseen, osaamiseen ja työllistämiseen panostaminen on kansakunnan paras sijoitus tulevaisuuteen. Siksi EK virittää Nuorille töitä -kampanjaa entistä kovempaan vauhtiin.

nuorilletoita_1rivinen_logo-1Nuorisotyöttömyys koskee jokaista suomalaista, suoraan tai ainakin välillisesti. Peruskoulunsa päättävistä nuorista noin joka kymmenes jää ilman työ- tai opiskelupaikkaa. On koko Suomen etu, että tähän saadaan parannusta ja nuoret mahdollisimman kattavasti kiinni yhteiskuntaan. Kesätyö on usein se tärkein, ensimmäinen askel työelämään.

Viime keväänä EK toteutti hallituksensa puheenjohtajan Matti Alahuhdan johdolla haastekampanjan Palkkaa nuori – pelastetaan Suomi! Kampanjan tarkoitus oli paitsi tuoda esiin tätä tärkeää teemaa, myös konkreettisesti kohtauttaa nuoria ja työnantajia sekä sosiaalisessa mediassa että kasvokkain.

Näissä tavoitteissa onnistuttiinkin yli odotusten: kampanja innosti yrityksiä työllistämään nuoria. Se sai myös runsaasti medianäkyvyyttä ja herätti keskustelua.

Nuorille töitä -kampanjaa kiertueella ja somessa

Hyvät kokemukset kannustivat jatkamaan tärkeän teeman parissa, kertoo Nuorille töitä -kampanjan vetäjä, asiantuntija Heidi Marttila EK:sta:

– Vuosi sitten kohdistimme haasteen erityisesti työnantajiin. Tällä kertaa kohderyhmänä ovat nimenomaan nuoret. Tavoitteenamme on välittää heille työelämätaitoja, opastaa työnhaussa sekä kannustaa pohtimaan omia työ- ja opiskeluvalintoja. Tätä työtä jalkaudutaan tekemään maanlaajuisella koulukiertueella, joka toteutetaan yhdessä Vastuullinen kesäduuni -kampanjan kanssa.

Neuvonnan ja motivoinnin perimmäinen tavoite on yhä sama: saada nuori osaksi suomalaista työelämää. Siksi EK:n kampanjan ytimenä on Nuorilletoita.fi -verkkosivusto, jossa työnantajat ja nuoret konkreettisesti kohtaavat:

–Aktivoimme yrityksiä ilmoittamaan nuorille suunnatut avoimet työpaikkansa nuorilletoita.fi-sivustoon ja vastaavasti ohjaamme nuoria hakemaan sieltä sopivaa työpaikkaa. Verkkosivusto on kokenut täysremontin, jotta sekä palkkaaminen että työpaikan hakeminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Työpaikkojen ilmoittaminen on yrityksille maksutonta ja helppoa. Yritykset voivat edelleen myös haastaa toisia yrityksiä palkkaamaan nuoria. Joka viikko sivustolla näkyy viikon tähtiyritykset, jotka ovat profiloituneet erinomaisina nuorten työnantajina.

Nuorisotyöllisyys EK:n avainteemoja 2016

Nuorisotyöllisyys on läpileikkaava teema EK:n useissa hankkeissa, kertoo Heidi Marttila.

– Nuorille töitä -kampanjan ohella panostamme oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen, jotta se palvelisi tarkoitustaan entistä paremmin. Lisäksi käynnistämme erillisen kampanjan, jolla pyrimme saamaan Suomessa tutkintoaan tekevät ulkomaalaiset opiskelijat työllistymään suomalaisiin yrityksiin sekä helpottamaan ylipäänsä akateemisten nuorten työllistymistä pk-yrityksiin. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota myös maahanmuuttajanuorten työelämään pääsyn helpottamiseksi.