EK käynnistää Uudistumisareenan yritysten tueksi

Suomi on vakavien taloushaasteiden ja haasteellisten rakennemuutosten edessä. Ilman menestyviä yrityksiä ja uutta talouskasvua näistä haasteista ei selvitä. Tämä taas edellyttää yrityksiltä uudistumishalua ja -kykyä sekä toimintamallien muuttamista ja uudenlaista yhdessä tekemisen kulttuuria.Yrittäjävaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä käynnistettiin 21.8. EK:n Uudistumisareena, jonka keskeisenä tavoitteena on kannustaa muutosvaiheessa olevia yrityksiä uudistumaan ja kasvamaan. 

Areenalla nostetaan esiin elinkaaren eri vaiheissa olevien yritysten yhteistyön malleja, joiden avulla esimerkiksi jo pidempään toimineet pk-yritykset ovat hyötyneet startup-yritysten osaamisesta ja aloittavat kasvuyrittäjät saaneet toimintaansa apua varttuneempien yrittäjien kokemuksista.

EK:n Yrittäjävaltuuskunta totesi, että työnantajayritysten kasvupotentiaali lunastetaan yhteistyöllä.

Areena tulee tarpeeseen

EK:n Uudistumisareenalle on tarvetta, sillä globaali rakennemuutos haastaa kaiken kokoiset yritykset. Samaan aikaan yli 15 000 työnantajayritykselle omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen. Tilanne tarjoaa monille nälkäisille yrittäjänaluille uusia väyliä oman yrittäjäuran käynnistämiseen sekä menestyneille sarja- ja portfolioyrittäjille mahdollisuuksia täydentää jo olemassa olevaa yritysportfoliotaan.

Suomessa on myös noin 60 000 työnantajayritystä, joiden toimintaa voidaan pitää melko vakiintuneena. Monilla näistä yrityksistä olisi edellytyksiä uusille kasvupyrähdyksille, jos vanhoja toimintamalleja ollaan valmiita uudistamaan ja oikeita yhteistyökumppaneita sen toteuttamiseen olisi nykyistä helpommin löydettävissä.

Kaiken tämän lisäksi Suomessa on viime vuosina saatu todistaa yrittäjyyden vallankumousta, jonka seurauksena yhä useampi suomalainen nuori pitää yrittäjyyttä varteenotettavana uravaihtoehtona ja maamme on noussut yhdeksi startup-yrittäjyyden kehdoista. Samalla myös ikääntyneitä yrittäjiä on vuosi vuodelta enemmän. Tämän uuden sukupolven yrittäjyysinnostuksen ja pk-yrittäjien yrittäjäkokemuksen nykyistä laajempi kohtaaminen lisäisi suurella todennäköisyydellä myös kasvuyrittäjyyden yleisyyttä Suomessa.

Tätä kehitystä ja yhteistyötä myös EK:n Uudistumisareenalla halutaan osaltaan edistää.