EK tilaa selvityksen eurooppalaisen patenttijärjestelmän vaikutuksista

02.07.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pyytää tarjouksia selvityksen laatimiseksi EU:n patenttipaketin kokonainaisuuden ja sen osien vaikutuksista suomalaiselle elinkeinoelämälle. Hanke koskee eurooppalaisen patenttijärjestelmän uudistamispakettia, josta saavutettiin EU:ssa (neuvosto ja parlamentti) viime joulukuussa poliittinen yhteisymmärrys ja jota koskeva jatkovalmistelu on nyt käynnissä.

EU:n patenttipaketin kokonaisuus muodostuu EU-oikeudellisista yhtenäispatenttia koskevista asetuksista ja EU:n jäsenvaltioiden välisestä kansainvälisestä tuomioistuinsopimuksesta  (UPC). Suomi tulee käynnistämään UPC:tä koskevan ratifioinnin valmistelun, minkä johdosta selvitys patenttipaketin vaikutuksista kotimaiselle elinkeinoelämälle nähdään erittäin tärkeänä toteuttaa tulevan syksyn aikana.

EU:n patenttipaketin vaikutuksia kotimaisiin yrityksiin tulee tarkastella kolmen eri osan eli yhtenäispatentin, yhdistetyn patenttituomioistuimen ja  näiden muodostaman kokonaisuuden tarkastelun  kautta.

EK on hankinnan tilaaja. Selvityksen rahoittamiseen osallistuvat myös  työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Teknologiateollisuus ja Keskuskauppakamari.

Tarjousten tulee olla perillä EK:ssa 31.7.2013 klo 16 mennessä. Päätös selvityksen tekijästä tehdään tarjousten kokonaisharkinnan perusteella elokuun lopulla ja selvityksen on määrä alkaa 1.9. Selvityksen tekemiselle varataan aikaa 3 kk sen käynnistymisestä.

Lisätietoja:
Riikka Tähtivuori, Senior Adviser, IPR

Confederation of Finnish Industries EK
Eteläranta 10, 00130 Helsinki, Finland
mobile (Suomi) +358 50 3849 454
firstname.surname@ek.fi
ek.fi