EK tukee YK:n luontokokouksen päättäjiä kirittävää kansainvälistä sitoumusta

13.12.2022

Yritykset ja rahoittajat kannustavat YK:n luontokokouksen loppukirin alla päättäjiä tarttumaan historialliseen mahdollisuuteen pysäyttää luontokato vuoteen 2030 mennessä.

Yrityksillä ja rahoittajilla on keskeinen rooli historiallisen sopimuksen toimeenpanossa. Negatiivisten luontovaikutusten vähentäminen ja positiivisten vaikutusten vahvistaminen on työn keskiössä, ja työkalujen ja menetelmien kehitys vaikutusten ymmärtämiseksi ottaa askeleita eteenpäin.

Nykyisellään yrityksillä ja rahoituslaitoksilla ei ole riittävää varmuutta luontoa koskevista poliittisista päätöksistä, jotta ne pystyisivät muuttamaan liiketoimintamallejaan. Valtioilta taas puuttuu tietopohja, jonka varassa toimeenpanna muutoksia ja seurata kehitystä. Arviointi ja raportointi ovat tärkeä ensimmäinen askel toimien liikkeelle laittamisessa, mutta sillä on riittävä vaikutus vain jos se tehdään pakolliseksi.

Montrealin COP15 kokouksessa allekirjoittajat vetoavat päätöksentekijöihin, jotta suuret kansainväliset yhtiöt ja rahoituslaitokset velvoitettaisiin arvioimaan ja raportoimaan liiketoimintansa vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja riippuvuuksia luonnosta.

Vetoomuksen allekirjoittajat sitoutuvat arvioimaan toimintansa luontovaikutukset ja -riippuvuudet, julkistamaan liiketoiminnan kannalta olennaiset luontoon liittyvät tiedot, välttämään ja vähentämään negatiivisia vaikutuksia sekä muuntamaan liiketoimintastrategiansa luontoa vahvistaviksi.

Vetoomus verkossa:
COP15 Business Statement for Mandatory Assessment and Disclosure