EK: Vuoden 2050 ilmastotavoitetta tulee EU:ssa kiristää Pariisin sopimuksen mukaisesti

Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) juuri julkaistut viestit tulee ottaa vakavasti, arvioidaan EK:ssa. Suomalaisyritysten ilmasto-osaaminen on hyödynnettävä maksimaalisesti niin kotimaassa kuin maailmalla. Tuoreen selvityksen mukaan Suomi on jo nyt maailman 2. paras innovaatiomaa cleantechissä.

IPCC julkaisi tänään raportin, jossa tarkastellaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden vaikutuksia: miten maapallon lämpeneminen saataisiin rajoitettua 1,5 asteeseen. Ilmastopaneelin viesti oli kirkas – päästövähennyksiä tarvitaan enemmän ja nopeammin:

  • IPCC:n mukaan 1,5 asteen tavoite edellyttää, että päästöt saataisiin nettovaikutuksiltaan nollaan vuoteen 2050 mennessä (päästöt miinus hiilinielut = 0). EU:n pitkän aikavälin päästövähennystavoite tulisi päivittää tämän mukaisesti.
  • Laajamittaisia investointeja tarvitaan sekä olemassa olevaan teknologiaan että uusien vähähiilisten ratkaisujen synnyttämiseen. Päästövähennysten ohella on panostettava hiilidioksidin poistamiseen hiilinielujen ja CO2-talteenoton keinoin.

Elinkeinoelämä on vahvasti sitoutunut Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja niiden edellyttämiin toimenpiteisiin, vahvistaa EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki:

– EK esittää, että EU kiristäisi pitkän aikajänteen (2050) tavoitettaan Parisiin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tehokkaimmin tavoitteet saavutetaan, kun päästövähennyksiin löydetään kustannustehokkaat ja markkinaehtoiset keinot. Tästä hyvänä esimerkkinä on EU:n päästökauppa, jonka avulla vuoden 2020 vähennystavoite on jo nyt saavutettu.

– Suomalaisyritykset haluavat antaa vahvan panoksensa ratkaisujen löytämiseksi. Olemme jo nyt maailman 2. paras innovaatiomaa cleantechissä.

– Mitä enemmän saamme suomalaista osaamista kansainvälisille markkinoille, sitä laajemmin Suomi voi olla vaikuttamassa ilmaston pelastamiseen, muistuttaa johtava asiantuntija Matti Kahra. Lisäksi tutkimukseen ja innovaatioihin tulee kohdentaa rahoitusta niin kansallisella kuin EU-tasolla.

Kahran mukaan Suomella on paljon annettavaa myös siinä, kuinka päästöjä saataisiin poistettua ilmakehästä hyödyntämällä luonnon hiilinieluja ja uutta teknologiaa.

– Yritysten on tärkeää olla mukana vahvistamassa myös yhteiskunnan valmiutta sopeutua ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin, olivat ne sitten äkillisiä shokkeja tai pitkän aikavälin vaikutuksia kuten merenpinnan nousu.

Tutustu EK:n lausuntoon koskien EU:n ilmastotavoitteita 2050.