EK:n tietopaketti yrityksille: On tärkeätä valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen

23.11.2017

EU:n tietosuoja-asetus tuo mukanaan useita muutoksia henkilötietojen käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Asetusta on sovellettava 25.5.2018 alkaen.

Uuden sääntelyn myötä yritysten on käsiteltävä entistä huolellisemmin esimerkiksi asiakkaista ja työntekijöistä kerättyjä henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelystä on myös informoitava nykyistä selkeämmin, koska asetus korostaa henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden tärkeyttä.

EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo kokosi pk-yrityksille tietopaketin henkilötietojen käsittelyä koskevien käytäntöjen päivittämiseen.

-Uusi sääntely edellyttää, että henkilötietoja käsittelevä yritys pystyy osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetusta. Siksi on tärkeätä muun muassa varmistaa, että henkilötietojen käsittelyä koskeva dokumentointi on kunnossa, korostaa Harjunheimo.

EK:n laatimassa tietopaketissa kuvataan asetuksen yritysten kannalta keskeistä sisältöä ja listataan, kuinka asetuksen vaatimuksiin voi valmistautua. Työ on hyödyllistä aloittaa henkilötietojen käsittelyn nykytilan kartoituksesta.

Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettava eli sitä ei saateta erikseen voimaan Suomessa tai muissa EU-maissa. Näin pyritään yhdenmukaistamaan eurooppalaista tietosuojasääntelyä.

Asetus edellyttää kuitenkin asetuksen sääntelyä täydentävää kansallista lainsäädäntöä. Kansalliset lainsäädäntömuutokset ja yksityiskohdat ovat vielä auki, mutta yritysten on tärkeätä varautua asetuksen vaatimuksiin jo nyt.

– EK:n tietopakettia päivitetään, kun kansallisten lainsäädäntömuutosten sisältö tarkentuu ja tietosuoja-asetuksesta muotoutuu soveltamiskäytäntöä. Kansallisista lainsäädäntömuutoksista informoidaan myös EK:n jäsenkirjeissä, lupaa Harjunheimo.

Harjunheimo on jäsen oikeusministeriön työryhmässä, jonka tehtävänä on selvittää tietosuoja-asetuksen edellyttämien kansallisten lainsäädäntömuutosten tarve.