Eläkeratkaisu syntyi, lainsäädäntömuutoksia valmistellaan

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt eläkelainsäädännön lainmuutosten valmistelut seuraavan eläkeuudistuksen toteuttamiseksi.

Lainmuutokset valmistellaan työmarkkinakeskusjärjestöjen syyskuun lopussa solmiman eläkeratkaisun pohjalta. Lähtökohtana on, että uusi lainsäädäntö kirjoitetaan sisällöllisesti eläkeratkaisun mukaisesti.

Lainmuutokset valmistellaan kolmikantaisesti sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Elinkeinoelämän keskusliittoa valmistelussa edustavat asiantuntijat Johan Åström ja Antti Tanskanen.

Lakiesitysluonnos saataneen valmiiksi ennen ensi kevään eduskuntavaaleja ja sitä seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluja. Työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset annettaneen eduskunnalle heti eduskuntavaalien jälkeen. Näin eduskunta voisi hyväksyä lakimuutokset syysistuntokaudella 2015 ja uudistus tulisi voimaan vuoden 2017 alusta.

Lue myös: