Pakollisten energiakatselmusten sisältö ja aikataulu ongelmallisia

Suurten yritysten tulee jatkossa tehdä tietyt vaatimukset täyttävä energiakatselmus neljän vuoden välein. Valmisteilla on energiatehokkuuslaki, jolla pannaan toimeen energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita. Katselmointeja on Suomessa tehty jo pitkään ja tuloksellisesti muun muassa osana energiatehokkuussopimuksia, mutta lakiluonnoksen mukaan toimintaan ehdotetaan muutoksia.

Ensimmäinen lain mukainen katselmus olisi tehtävä 5.12.2015 mennessä. Suuria, yli 250 henkeä työllistäviä, yrityksiä on Suomessa yli kuusisataa, joten näiden kaikkien kokonaisvaltainen katselmointi annetussa määräajassa tuntuu mahdottomalta. Lisää yrityksiä tulee velvoitteen piiriin vielä omistajuusjärjestelyjen, liikevaihdon tai taseen suuruuden perusteella.

– Yritykset eivät voi aloittaa laissa säädettyjen katselmusten tekemistä ennen kuin selviää, minkälainen katselmus täyttää lain vaatimukset. Tarvittavat asetukset ja ohjeistukset onkin valmisteltava viipymättä ja yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Määräaikaa tulisi siis jatkaa, sanoo EK:n asiantuntija Kati Ruohomäki.

Elinkeinoelämän kannalta tärkeintä on varmistaa, että katselmointitulosten hyödynnettävyys on hyvällä tasolla. Energiatehokkuus ei edisty, jos yritys velvoitettaisiin hankkimaan sellainen katselmus, joka ei toisi esiin oleellisia energian käytön tehostamismahdollisuuksia. Lisäksi tämä toistuisi neljän vuoden välein lain vaatimusten mukaisesti.

Ministeriöiden ja toimijoiden, muun muassa elinkeinoelämä ja kunnat, väliset energiatehokkuussopimukset niihin liittyvine katselmuksineen ovat olleet pitkään energiatehokkuustoiminnan keskiössä Suomessa. Olisi nurinkurista, jos tuleva energiatehokkuuslaki veisi kehitystä huonompaan suuntaan.

Lakiluonnos on nyt jatkovalmistelussa lausuntoajan päätyttyä. Hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle ennen kesätaukoa, mutta viimeistään syksyllä.