EU uudistamassa tietosuojalainsäädäntöä

27.01.2012

Komissio on julkaissut ehdotuksen, jolla harmonisoitaisiin EU-maiden tietosuojalainsäädäntöä. Nykyinen tietosuojadirektiivi korvattaisiin EU-asetuksella, jota sovellettaisiin sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa.

Komissio on korostanut, että ehdotuksen valmistelussa lähtökohtana on ollut lainsäädännön yksinkertaistaminen ja yksityisyyden suojan vahvistaminen.

Komissio haluaisi keventää yritysten ilmoitusvelvollisuuksia ja viranomaisasiointia EU:ssa. Tavoitteena on, että useassa EU-maassa toimivan yrityksen tarvitsisi asioida ainoastaan oman maansa tietosuojaviranomaisen kanssa.

Samalla henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvollisuuksia lisättäisiin ja ne määriteltäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin. Jokaisen yli 250 henkeä työllistävän yrityksen olisi esimerkiksi nimettävä tietosuojavastaava.

Yksityisyyden suojaa komissio haluaisi vahvistaa esimerkiksi uudella ”oikeus tulla unohdetuksi” -periaatteella. Kuluttaja voisi myös edellyttää, että hänen henkilötietonsa siirrettäisiin toiselle yritykselle tai muulle organisaatiolle.

Komissio on ehdottanut tuntuvia uudistuksia myös tietosuojaviranomaisten toimintaan. Tietosuojaviranomaisten asemaa tulisi komission mukaan vahvistaa esimerkiksi antamalla niille oikeus sakottaa.

Komission ehdotus ja sen tausta-aineisto pitää nyt analysoida tarkkaan, sanoo EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo.

– Kyseessä on ehdotus, jonka vaikutuksia on arvioitava huolellisesti eri kanteilta. Mahdolliset uudistukset kohdistuisivat laajasti koko elinkeinoelämään.

Tietosuojalainsäädännön uudistaminen kestänee vuosia. Seuraavaksi komission ehdotus etenee Euroopan parlamentin arvioitavaksi ja EU:n neuvostoon jäsenmaiden tarkasteltavaksi.

Lainsäädäntöön tulevat muutokset ovat tiedossa vasta, kun neuvosto ja parlamentti saavuttavat ehdotuksesta yhteisen näkemyksen.

Uudistusehdotus komission nettisivuilla.

Lisätietoja:
Asiantuntija Niina Harjunheimo, EK, puh.  09 4202 2703, etunimi.sukunimi@ek.fi