EU:n verkkopalvelu – oikotie maakohtaisiin tulli- ja kaupanestetietoihin

22.09.2017

Yli 200 maata kattava markkinoillepääsytietokanta helpottaa erityisesti pk-yritysten vientiä. Tietokantaan on päivitetty myös tiedot siitä, kuinka tuore Kanadan vapaakauppasopimus vaikuttaa tulleihin.

Komission ylläpitämä Market Access Database tietokanta on hyödyllinen tietolähde ennen muuta EU:n ulkopuolisiin kohdemaihin nähden. Tietokannasta löytyy mm. seuraavaa tietoa 200 maasta:

  • yleiset vienti- ja tuontimenettelyt
  • kaupanesteet, tullimaksut ja tullietuudet
  • ohjeita tarvittavista dokumenteista, käytännöistä ja muodollisuuksista
  • vinkit muista EU:n tarjoamista vientiä helpottavista palveluista.

Verkkopalvelusta yritys voi hakea tullinimikkeen perusteella tiedon, mitkä tullitariffit, menettelyt ja kaupanesteet ovat voimassa kussakin maassa. Niiden tietojen perusteella yritys voi arvioida, kuinka paljon tietyn tuotteen vientiin liittyisi kaupankäyntikustannuksia ja kuinka näitä voi karsia.

Tietoa Kanadan vapaakauppasopimuksen vaikutuksista

Palvelu huomioi ajantasaisesti EU:n vapaakauppasopimusten nojalla myönnettävät tullietuudet. Nyt voit esimerkiksi katsoa, aleneeko tulli viennissä Kanadaan, kun CETA-vapaakauppasopimus on tullut voimaan 21.9.

Palvelua kehitetään ja tietokantaa kartutetaan jatkuvasti myös yritysten palautteen perusteella. Yritykset voivat ilmoittaa tunnistamansa uudet kaupan esteet ja tullit täyttämällä sähköisen kaavakkeen.

Sivusto on englanninkielinen, kattava ja helppokäyttöinen. Palvelu on maksuton eikä vaadi erillistä sisäänkirjautumista.

Tutustu Market Access Database -tietokantaan.