EU:ssa keskityttävä luomaan hyvä toimintaympäristö digikehitykselle

07.05.2015

Digitalisaatio etenee ensisijaisesti yritysten investointien ja strategisten päätösten kautta. On varottava kahlitsemasta innovatiivisuutta ja kokeilunhalua liialla sääntelyllä.

Digitalisaatio tarjoaa eurooppalaisille yrityksille ja kansalaisille valtavasti mahdollisuuksia. Se voi lisätä tuottavuutta, parantaa palveluja, vahvistaa kilpailukykyä ja lisätä työtä – jos huomio suunnataan mahdollisuuksien hyödyntämiseen eikä uhkakuviin.

Euroopan komissio linjaa tuoreessa digitaalisten sisämarkkinoiden strategiassaan toimenpiteitä, joilla tuotettaisiin hyötyä sekä yrityksille että kansalaisille. Komissio katsoo, että panostaminen digitaalisiin sisämarkkinoihin voi auttaa luomaan Eurooppaan 415 miljardin euron lisäkasvun.

Suomessa julkistettiin hiljattain arvio, että yksin teollisen internetin liiketoiminta toisi onnistuessaan 12 miljardilla eurolla investointeja ja 48 000 työpaikkaa.

EK korostaa, että digitalisaatio kehittyy ensisijaisesti yritysten investointien ja strategisten päätösten kautta. Siksi EU:ssa on tärkeä keskityttyä luomaan eurooppalaisille yrityksille hyvä toimintaympäristö, joka kannustaa hyödyntämään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja kasvua kansainvälistymisen kautta.

– On tärkeää rohkaista eurooppalaisia yrityksiä rakentamaan kilpailuetua esimerkiksi tiedon tehokkaasta käsittelystä. Siitä on huolehdittava myös EU:n tietosuojasääntelyä uudistettaessa, EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo kommentoi.

Monet komission esittämistä toimenpiteistä tähtäävät sääntelymuutoksiin. Strategiassa korostetaan esimerkiksi tarvetta kehittää EU:n sääntely-ympäristöä digitaalisten sisältöjen kuluttajansuojan alueella. Myös sähköisten palvelujen ja sisältöjen geoblokkaukseen halutaan puuttua.

EK tähdentää, ettei digitalisaation mahdollisuuksia saa hukata yritysten sääntelytaakan lisääntymiseen. Pikemminkin on pyrittävä mahdollisimman yksinkertaiseen sääntely-ympäristöön, joka ei kahlitse innovatiivisuutta ja kokeilunhalua.

Yritysten tarpeet huomioon myös pienillä kielialueilla

Komissio korostaa myös tekijänoikeussääntelyn uudistamisen tärkeyttä sekä televiestintä- ja media-alan sääntelyn tarkistamisen tarpeellisuutta.

– Komission tavoitteena on edistää tekijänoikeudella suojattujen sisältöjen rajat ylittävää käyttöä ja tarjontaa sekä yhdenmukaistaa tekijänoikeuden rajoituksia aineistojen käyttömahdollisuuksien helpottamiseksi digitaalisessa ympäristössä. Tällöin on välttämätöntä huolehtia myös EU:n pienempien kulttuuri- ja kielialueiden yritysten liiketoimintamahdollisuuksien ja siihen olennaisesti kuuluvan sopimusvapauden periaatteen turvaamisesta, EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori muistuttaa.

Hänen mukaansa tehokkaampi puuttuminen verkossa tapahtuviin tekijänoikeusloukkauksiin on myös tärkeä tavoite, mutta se edellyttää, että toimenpiteiden vaikutukset arvioidaan tasapuolisesti kaikkien laillisesti liiketoimintaa harjoittavien toimijoiden näkökulmasta.

– Televiestintäsääntelyn uudistamisessa puolestaan on olennaista, että ennen kuin päätetään edetä kokonaisuudistuksen tiellä, komission pitää kartoittaa kokonaisvaltaisesti sähköisen viestinnän sääntelyn nykytila ja toimivuus jäsenmaissa. Elinkeinoelämä ja erityisesti EU:n pienten markkina-alueiden toimijat alleviivasivat sitä jo edelliselle komissiolle.

Parhaimmillaan EU ottaa kirittäjän roolin

Strategia sisältää toimenpiteitä myös sovellusalustojen kehittämiseen, digitaalisten taitojen ja tietoturvan parantamiseen että julkisten palvelujen digitalisointiin.

– Suomessa yritykset ja julkinen sektori ovat jo aktivoituneet näissä asioissa. On syytä varmistaa, että komissio tuntee hyvät käytännöt ja toimintamallit eikä synnytä päällekkäisiä aktiviteetteja, EK:n asiantuntija Jari Konttinen huomauttaa.

– Parhaimmillaan kansalliset ja EU-tason toimet kirittävät toisiaan digitalisaation edistämisessä.

Komissio on sitoutunut kuulemaan sidosryhmiä linjaamistaan toimenpiteistä. Strategiaa käsitellään kesän aikana sekä Euroopan parlamentissa että Eurooppa-neuvostossa.