Harri Broman: ”Itä-Suomen elinvoima on pelastettava”

07.12.2023

EK:ssa on käynnistetty hanke, jossa haetaan keinoja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä itäisessä Suomessa. Kokeneista yritys- ja yrittäjävaikuttajista koostuva työryhmä valmistelee esityksensä huhtikuun loppuun mennessä ja vie niitä eteenpäin maamme hallitukselle, kirjoittaa Itäinen Suomi -työryhmää johtava EK:n pj. Harri Broman Uutissuomalaisen maakuntalehdissä.

Viime vuosien peräkkäiset ja rinnakkaiset kriisit ovat vaikeuttaneet yritysten toimintaa koko Suomessa. Kysynnän hiipuminen, kustannusten nousu ja työvoimapula koskettavat suoraan tai välillisesti useimpia yrityksiä riippumatta siitä, missä ne sijaitsevat.

Vaikein tilanne on kuitenkin Kymenlaaksosta Kainuuseen ulottuvassa itäisessä Suomessa, joka kärsii eniten Venäjän sotatoimista ja niiden seurannaisvaikutuksista.

Käytännössä Venäjän kaupan lopettaminen leikkaa merkittävästi varsinkin rajamaakuntien vientiä ja matkailutuloa. Lisäksi suhdannetilanne kohtelee itäistä Suomea erityisen kovalla kädellä. Myöskään sähkönsiirtoverkko ei edistä teollisten investointien suuntautumista alueelle, ja tutkien toimintaan liittyvät haasteet jarruttavat tuulivoiman lisäämistä. Myös alueen väestö on muuta Suomea iäkkäämpää.

Tätä ei voi seurata vain sivusta. Jos mitään ei tehdä, jakautuu Suomen elinkeinotoiminta jatkossa entistä selvemmin kasvavaan etelään, kehittyvään länteen, uudistuvaan pohjoiseen ja kuihtuvaan itäiseen Suomeen.

Ei ole kenenkään etu, jos yksi alue putoaa muiden kelkasta pääosin turbulentin maailmantilanteen takia. Kyse on myös Suomen kokonaisturvallisuudesta ja itäisen Suomen pelastamisen pitäisi olla meidän jokaisen intresseissä.

Sen vuoksi olemme Elinkeinoelämän keskusliitossa käärineet hihat ja käynnistäneet hankkeen, jossa haetaan keinoja vahvistaa yritysten toimintaedellytyksiä itäisessä Suomessa. Tavoitteenamme on vauhdittaa aiemmissa selvityksissä jo tunnistettuja vaikuttavimpia toimenpiteitä ja täydentää keinovalikoimaa uusilla, itäisen Suomen tilannetta tehokkaasti korjaavilla toimilla. Valmistelemme esityksemme huhtikuun loppuun mennessä ja viemme niitä eteenpäin maamme hallitukselle.

Tilanne on haastava, mutta synkistelyyn ei silti kannata vaipua. Konkreettisia tekoja itäinen Suomi nyt kuitenkin tarvitsee.

Positiivinen käänne edellyttääkin nyt yrittäjämäistä otetta: uusien mahdollisuuksien tunnistamista ja niihin tarttumista. Tällä asenteella lähdemme yritys- ja yrittäjävetoisessa työryhmässämme liikkeelle ja kannustamme alueen toimijoita laajaan yhteistyöhön itäisen Suomen puolesta. Työryhmäämme kuuluvat lisäkseni Mikko Helander, Jan Hultin, Juha Kivelä, Joni Lukkaroinen, Mia Mantsinen, Jukka Mönkkönen, Pasi Pitkänen, Nina Rasola, Tuomo Rönkkö, Kari Savolainen, Lari Vanhala ja Anu Vehviläinen.

Harri Broman
EK:n hallituksen ja Itäinen Suomi -työryhmän puheenjohtaja

Kirjoitus on julkaistu Uutissuomalaisen maakuntalehdissä.