Hyötytietoa yrityksille: Uusi ohje työpaikkojen sisäilmaongelmien selvittämiseen

22.04.2016

Ohje kertoo havainnollisesti, miten ongelmat selvitetään ja kenen tehtäviin se kuuluu.

EK suosittelee jäsenyrityksilleen tutustumista Työterveyslaitoksen uuteen ohjeistukseen työpaikkojen sisäilmaongelmien selvittämisestä.

Ohje on havainnollinen ja antaa selkeän vastauksen, miten ongelmat pitää selvittää ja kenen tehtävä se on.

– Joillakin työpaikoilla näistä asioista on ollut epäselvyyttä, johtava asiantuntija Riitta Wärn sanoo.

Suomessa on 1,5 miljoonaa rakennusta ja rakennuksiin liittyvät sisäilmasto-ongelmat ovat melko yleisiä. Työpaikkojen sisäilmasto-ongelmat ovat usein monitahoisia ja koskettavat suurta määrää tilankäyttäjiä.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan pitää huolehtia muun muassa siitä, että työolot eivät aiheuta haittaa tai vaaraa työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Työnantajan on arvioitava työhön liittyviä haittoja ja vaaroja sekä tarvittaessa minimoitava tai poistettava ne.

Työterveyslaitoksen ohjeessa käsitellään erityisesti työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämistä ja osittain koko ongelman ratkaisuprosessia, joka poikkeaa monin osin esimerkiksi asuntojen sisäilmasto-ongelmien selvittämisestä.