Ilmastobisnestä pk-yrityksille: Asiakasvaatimukset vauhdittavat liikenteen ympäristötekoja

11.05.2017

Vastuullisuus vahvistaa brändiä, mutta yhä useampi asiakas kysyy ympäristövastuun perään jo tarjouskilpailuvaiheessa, kertovat Kovanen Yhtiöt Oy ja RP Group.

EK:n ja Clonet Oy:n ilmastobisneshankkeessa selvitetään pk-yritysten mahdollisuuksia saada ilmastomyönteisyydestä lisää kilpailukykyä ja kasvua. Sekä Kovanen että RP Group korostavat, että motivaatio uuden ilmastoystävällisen bisneksen kehittämiseen lähtee asiakastarpeesta.

Ympäristöjärjestelmä on Kovaselle kovaa valuttaa erottautumisessa

Kovasen mustat taksit tunnistaa jo nyt liikenteessä, ja eduskunnan äskettäin hyväksymä liikennekaari antaa entistä enemmän tilaa erottautumiselle ja brändin rakentamiselle. Perheyhtiö Kovasen toimitusjohtaja Heikki Kovanen kertoo, että autojen edustavuuden ja palvelutason ohella myös yhtiön toiminnan vastuullisuus on tärkeä näkökulma.

Yhtiössä lähdettiin panostamaan ympäristöasioihin reilut viisi vuotta sitten, kun päätetiin ottaa käyttöön ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmä. Alun perin ympäristöjärjestelmän kaikkia bisneshyötyjä ei osattu edes ennakoida. Enemmänkin Kovasella pohdittiin, että se olisi oppimisprosessi yritykselle itselleen. Ympäristöjärjestelmä rakennettiin oppilaitosyhteistyönä, mikä oli pk-yritykselle hyvä, kustannustehokas vaihtoehto.

Kovanen tunnustaa itsekin yllättyneensä ympäristöjärjestelmän mukanaan tuomista taloudellisista ja brändihyödyistä. Yhä useammin asiakkailta Kovaselle tulevissa tarjouspyynnöissä painotetaan ympäristöasioita, ja ympäristöjärjestelmän avulla on ollut helppo osoittaa asioiden olevan kunnossa. Ja kun itsellä on ympäristöjärjestelmä, samaa vaaditaan myös alihankkijoilta. Kuluttajat ja etenkin nuoremman sukupolven kuskit arvostavat enenevässä määrin ympäristöarvoja ja panostusta uuteen teknologiaan ja digitalisaatioon.

Järjestelmän taloudelliset hyödyt näkyvät myös polttoainekustannuksissa. Sen avulla pystytään seuraamaan autojen polttoaineen kulutusta ja asettamaan tavoitteita autokannan uusimisella saavutettaville polttoainesäästöille. Kun Kovasella uusittiin Mercedes Benz Vito-sarjan autot, niiden polttoaineen kulutus laski noin 20 %. Polttoaineen kulutuksen alenemisella on myös positiivisia kerrannaisvaikutuksia, kuten autojen keveneminen pienentyneen polttoainesäiliön ansiosta, mikä vähentää kulutusta ja päästöjä entisestään. Myös uusien vähäpäästöisten autojen hankintahinta on usein alhaisempi kuin edeltäjillään, koska autovero määräytyy CO2-päästöjen perusteella.

Heikki Kovanen uskoo, että liikenteen päästöt laskevat merkittävästi tulevaisuudessa ja päätyvät lopulta nollaan. Siksi puhtaille autoille toivoisi olevan tilaa kaupungeissa myös jatkossa.

RP Group vähentää päästöjä satsaamalla moderniin kalustoon

Kymenlaakson alueella toimiva RP Group tuottaa logistiikkapalveluja HaminaKotkan satamassa ja huolehtii kuljetuksista tehtaiden, terminaalien ja satamien välillä. Yhtiön omistuksessa on yli 100 ajoneuvoa, joista suuri osa on hyötyajoneuvoja ja työkoneita. Myös merkittävimmät ympäristövaikutukset tulevat ajoneuvojen päästöistä.

RP Groupin tavoitteena on pienentää ajoneuvojen hiilijalanjälkeä yhtiön laatujärjestelmän mukaisesti. Lisäksi painetta tähän tulee sekä kiristyvästä lainsäädännöstä että asiakkaiden suunnalta. Monet yhtiön asiakkaista ovat kansainvälisiä konserneja, jotka ovat sitoutuneet omassa toiminnassaan energiatehokkuuden parantamiseen 50001-standardin mukaisesti. Asiakkaiden energiatehokkuusvaatimukset heijastuvat myös pk-yrityksen toimintaan, sillä tarjouskilpailuissa ei menesty, ellei täytä tiukkoja kriteerejä.

RP Groupin toimitusjohtajan Petri Lempiäisen mukaan pyörät pyörivät koko ajan ympäristöystävällisempään suuntaan. Uudet ajoneuvot kuluttavat aina vain vähemmän polttoainetta. Ja tätä kehitystä vahvistaa entisestään miehittämättömien ajoneuvojen tulo markkinoille ja reittien ja ajotapojen optimointi. Tätä ei tarvitse enää odottaa kovin montaa vuotta – hyötyajoneuvot seuraavat autojen kehitystä noin vuoden viiveellä. Samalla kun parannetaan toiminnan tehokkuutta, myös laatu paranee ja päästöt pienenevät.

Lue myös SKS Groupin ja Heinon Tukun arvioita, kuinka ilmastobisnes etenee kaupan alalla.

EK:n ja Clonet Oy:n yhteisessä hankkeessa selvitetään pk-yritysten ilmastobisneksen edellytyksiä. Hankkeen aikana pohditaan muun muassa sitä, voivatko pk-yritykset hyötyä omien tuotteidensa ympäristöhyötyjen määrittämisestä ja markkinoinnista. Lisäksi selvitämme, millaista apua yritykset toivovat EK:lta ilmastobisneksen kehittämiseen.

Ovatko pk-yritykset ilmastobisneksessä pidemmällä kuin antavat ymmärtää? Jaathan ajatuksesi ja ilmiannathan piilossa pysytelleet ilmastobisneksen tekijät somessa tunnuksella #ilmastobisnes.

Lisätietoja:
Asiantuntija Tuuli Mäkelä, EK, puh. 050 330 3245, etunimi.sukunimi@ek.fi, @tuulimakela
Toimitusjohtaja Sari Siitonen, Clonet Oy, puh. 040 761 5221, etunimi.sukunimi@clonet.fi, @SariSiitonen