Ilmastobisnestä pk-yrityksille: Ympäristöosaamisella vauhtia kemianteollisuuden vientiin

19.06.2017

Uudella tuotantoteknologialla Chemigaten päästöt ovat pienentyneet murto-osaan. Sen myötä myös tuotantokustannukset alenevat ja kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla paranee.

EK:n ja Clonet Oy:n ilmastobisneshankkeessa kartoitetaan erilaisten pk-yritysten polkuja uuteen ympäristöystävälliseen liiketoimintaan.

Investoinnit uuteen teknologiaan tuottivat tuloksia

Lapualla toimivan Chemigaten toimitusjohtaja Seppo Lamminmäki ja tutkimus- ja kehityspäällikkö Aki Laine iskevät pöytään vakuuttavia saavutuksia: sähköä on onnistuttu säästämään 60 %, lämpöä 80 % ja vedenkulutus on vähentynyt peräti 95 %. Vuonna 2011 käyttöönotetun tärkkelyksen kuivamodifiointiteknologian ansiosta myös prosessin saantoa on onnistuttu kasvattamaan ja kaatopaikkajätettä sekä jäteveden määrää vähentämään merkittävästi. 11 miljoonan euron investointi oli pk-yritykselle valtava askel.

Chemigate tuottaa tärkkelyssideaineita pääasiassa paperi- ja kartonkiteollisuudelle, jossa niitä käytetään esimerkiksi sitomaan painolaatua parantavaa pigmenttiä paperin pintaan ja antamaan paperi- ja kartonkituotteille lujuutta. Paperin kysynnän laskun vuoksi yhtiö hakee tuotteilleen uusia käyttökohteita muun muassa rakennustarviketeollisuudesta, liimateollisuudesta sekä vedenkäsittelystä. Myös esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuudesta ja biohajoavien pussien tuotannosta löytyy kiinnostavia mahdollisuuksia.

Pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa myös kansainvälisillä markkinoilla Chemigate on panostanut voimakkaasti tuotekehitykseen. Tuotekehityksellä tähdätään vihreisiin innovaatioihin, ja erityistä huomiota kiinnitetään raaka-aineiden uusiutuvuuteen, tuotteiden ekologisuuteen ja pieneen hiilijalanjälkeen sekä tuotteiden turvallisuuteen ja myrkyttömyyteen. Teollisuusasiakkaille hinta on edelleen tärkein valintakriteeri, mutta mitä lähemmäksi kuluttajaa tullaan, sitä suurempi painoarvo on myös tuotteen ekologisuudella.

Tutkimusyhteistyöllä on ollut Aki Laineen mukaan ratkaiseva merkitys, kun Chemigate on lähtenyt alentamaan tuotantokustannuksia ja minimoimaan ympäristökuormitustaan. Omaa tuotantoprosessia on kehitetty yhdessä VTT:n ja oppilaitosten kanssa. Myös työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä energiainvestointituki helpotti myönteisen investointipäätöksen tekemistä ja vauhditti uuden teknologian käyttöönottoa.

Havaintoja kevään yrityshaastatteluista

Chemigaten ohella ilmastobisneshankkeessa on haastateltu muidenkin toimialojen pk-yrityksiä. Alla ensimmäisiä havaintojamme haastattelujen ja asiantuntijakeskustelujen pohjalta:

  • Ilmastobisnes hyödyttää pk-yritystä eri tavoin. Sen avulla voi alentaa kustannuksia, kehittää uusia innovaatioita ja liiketoimintaa, saada myönteistä näkyvyyttä mediassa, sitouttaa henkilöstöä sekä houkutella yritykseen uusia osaajia ja omistajia.
  • Kimmokkeena ilmastotoimille on usein asiakkaiden vaatimukset, mitkä näkyvät mm. kilpailutuskriteereissä sekä muuttuvana kuluttajakäyttäytymisenä.
  • Myös yrityksen arvot ovat keskeinen ajuri.
  • Yrityksen sitoutuminen, tavoitteiden asettaminen ja riittävien henkilöresurssien turvaaminen ovat perusedellytykset ilmastobisneksen kehittämiselle.
  • Ilmastobisnes voi tuoda merkittäviä taloudellisia höytyjä kuten energia- ja materiaalisäästöjä, ja tulokset saattavat olla jopa yllättävän suuria yritykselle.
  • Ilmastobisnekseen voi edetä sekä ketterästi kevyillä kokeiluilla että systemaattisesti toiminnan jatkuvaan parantamiseen nojaten. Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö auttavat pääsemään eteenpäin.
  • Yritykset ovat edistäneet ilmastobisnestä eri tavoin, kuten sisällyttämällä ilmastonäkökulman strategiaan, ottamalla käyttöön ympäristöjärjestelmän, kehittämällä uutta teknologiaa sekä laskemalla omien tuotteidensa hiilijalanjälkeä ja hyvittämällä päästöjä.
  • Ilmastobisneksellä saavutettavan kilpailuedun todentaminen on vielä vaikeaa ja hyötyjen mittaamiseen tarvitaan lisää keinoja.

Tutustu myös ilmastobisneshankkeen muihin case-kuvauksiin

EK:n ja Clonet Oy:n yhteinen hanke jatkuu syksyyn asti, jolloin julkistamme laajemmin näkemyksiä siitä, kuinka ilmastobisnes etenee Suomen pk-sektorilla sekä keinoja kehityksen vauhdittamiseksi.

Jatketaan keskustelua myös somessa tunnuksella #ilmastobisnes.