Infra- ja ympäristöluvitus sujuvaksi EK:n mallilla

EK ehdottaa, että infra- ja ympäristölupa-asioissa otettaisiin Suomessa käyttöön yhden luukun periaate. Siinä yritys hakee lupia yhdellä hakemuksella, yhdeltä viranomaiselta ja saa yhden päätöksen, ”toimintaluvan”.

Suomessa on useita ympäristöön liittyviä lupa- ja viranomaismenettelyjä, joita ei ole sovitettu kunnolla yhteen.

Jokaiseen lupa- ja viranomaismenettelyyn sisältyy monia raskaita ja aikaa vieviä vaiheita. Lisäksi kaikista eri luvista voidaan valittaa erikseen, eikä ympäristöasioissa tarvita valituslupaa.

– Ongelmat piilevät rakenteissa ja siksi luvituksen nopeuttaminen vaatii rakenteiden uudistamista rohkeasti, asiantuntija Satu Räsänen painottaa.

Ympäristölupia edellytetään kymmenkertaisesti EU-vaatimuksiin nähden

Luvan saanti kestää tällä hetkellä liian kauan, mikä viivästyttää investointeja huomattavasti. Ympäristölupaa edellytetään Suomessa kymmenkertaiselta määrältä toimintoja verrattuna siihen mitä EU-lainsäädäntö vaatisi.

Ympäristöluvan käyttöä EK vähentäisi ja korvaisi sen yksinkertaisimmilla ja vakioidummilla menettelyillä.

Käyttöön kattava e-lupa

– Yhden luukun periaatetta tukisi parhaiten kattava e-lupa, joka tarjoaisi lupa- ja seurantajärjestelmän, Satu Räsänen sanoo.
Lue lisää:

kuva: 123rf.com