Jäänmurtajien työtaistelua tukevilla toimilla vaarannetaan suomalaiset työpaikat

24.03.2015

Suomen Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto ilmoittivat tänään tukityötaistelun uhasta, jonka alkamisajankohta olisi 2.4.2015. Tällä tuettaisiin Arctia Shipping konsernissa toista viikkoa jatkunutta jäänmurtajien lakkoa. Tukityötaistelun piirissä olisi Suomen lipun alla olevat ulkomaanliikenteen rahtialukset ja sellaiset matkustaja-alukset, jotka kuljettavat rahtia.

Nyt ilmoitetut tukilakot kohdistuvat suoraan suomalaiseen merenkulkuun ja vaarantavat suomalaiset työpaikat. Tukilakosta seuraa vahinkoja elinkeinoelämälle laajasti. Suunnitelluilla tukitoimilla pyritään vaikuttamaan vain pientä ryhmää koskevaan yrityskohtaiseen työehtosopimukseen.

Merimies-Unionilla ja Konepäällystöliitolla on voimassa olevat työehtosopimukset Suomen lipun alla olevilla ulkomaanliikenteen aluksilla. Ammattiliitot näin ollen tukevat itse itseään suunnitteilla olevalla työtaistelulla.

– On erittäin kohtuutonta, että noin 200:a työntekijää koskevan työriidan vuoksi uhataan tukilakolla, joka vaarantaa Suomen ulkomaan kaupan, pahoittelee EK:n johtaja Ilkka Oksala.

– Pelkkä uhka jo sinänsä aiheuttaa suurta vahinkoa yrityksillemme, koska se luo epävarmuutta niiden kyvystä toimittaa asiakkaille sovitut tuotteet. Nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ammattiliittojen luulisi kantavan vastuuta enemmän yritysten kilpailukyvystä ja työllisyydestä.