Jäänmurtajien työtaistelun tukitoimilla on laajat vaikutukset

25.03.2015

Suomen Merimies-Unioni ja Konepäällystöliitto uhkaavat tukilakolla 2.4. Tukityötaistelun piirissä olisivat Suomen lipun alla olevat ulkomaanliikenteen rahtialukset ja sellaiset matkustaja-alukset, jotka kuljettavat rahtia.

Laivoilla toimitetun tavaraviennin ja -tuonnin arvo on yhteensä noin 240 miljoonaa euroa päivässä. Tästä kolmasosa kulkee laivoilla, jotka ovat suomalaisen lipun alla. Jos nämä laivat pysähtyvät jää päivittäin toimittamatta yhteensä 80 miljoonan euron vienti ja tuonti. Tuonti ja vienti ovat likimain yhtä isoja.

– Vielä on epäselvää miten paljon korvaavia kuljetuksia voitaisiin järjestää. Joka tapauksessa on selvää, että vientiteollisuuden toimitusvarmuus saisi kolauksen. Seuraus varmaan olisi se, että entistä suurempi osa laivoista siirtyisi pysyvästi ulkomaisen lipun alle, arvioi johtaja Ilkka Oksala.

Nyt ilmoitetut tukilakot vaarantavat suomalaiset työpaikat. Tukilakosta seuraa suuret vahingot elinkeinoelämälle. Jatkuessaan pidempään tukitoimet vaarantaisivat laajasti vientiyritysten toiminnan.

Suunnitelluilla tukitoimilla pyritään vaikuttamaan vain pientä, runsaan 200 henkilön ryhmää koskevaan yrityskohtaiseen työehtosopimukseen.

Merimies-Unionilla ja Konepäällystöliitolla on voimassa olevat työehtosopimukset Suomen lipun alla olevilla ulkomaanliikenteen aluksilla. Ammattiliitot näin ollen tukevat itse itseään suunnitteilla olevalla työtaistelulla.

– Nykyisessä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ammattiliittojen luulisi kantavan vastuuta enemmän yrityksen kilpailukyvystä ja työllisyydestä, sanoo Oksala.