Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut uudistuivat vuoden 2013 alusta

21.01.2013

TE-toimistojen tarjoamia työvoima- ja yrityspalveluja on uudistettu vuoden 2013 alusta lukien. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta tuli voimaan 1.1.2013. Samalla on vähennetty hallinnollisten TE-toimistojen lukumäärää: niitä on nyt 15 ja niillä on yhteensä 120 toimipaikkaa.

Uudistushankkeen tavoitteena on turvata tehokkaat ja asiakaslähtöiset palvelut eri asiakasryhmille työhallinnon resurssien vähetessä mm. lisäämällä ja parantamalla sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Yritysten kannalta positiivista on, että TE-toimistojen yrityspalveluja vahvistetaan. Alkuun se saattaa tosin olla kuitenkin vähäistä.

Yritysasiakkaiden paperisota vähenee erityisesti palkkatukiasioissa. Tuen haussa ja maksatuksessa tarvittavien tositteiden määrä vähenee merkittävästi.

TE-palvelujen palveluvalikoimaa selkeytettiin mm. tukien ja korvausten osalta. Samalla TE-palvelut uudistuivat sisällöllisesti:

  • Työnvälitys on vastaisuudessakin keskeisin palvelu työnhakijoille ja työnantajille.
  • Lisäksi julkisena työvoima- ja yrityspalveluna tarjotaan tieto- ja neuvontapalveluja, monipuolisia osaamisen kehittämispalveluja sekä yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalveluja.
  • Julkiseen työvoima- ja yrityspalveluun kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät erilaiset asiantuntija-arvioinnit sekä tuet ja korvaukset, joilla tuetaan työnhakua ja palveluihin osallistumista.
  • Nykyiset työmarkkinatoimenpiteet (työharjoittelu, työelämävalmennus ja työkokeilu) yhdistetään työkokeiluksi, jonka käyttötarkoitusta selkiytetään.
  • Työttömien työllistymistä yrityksiin pyritään lisäämään muuttamalla palkkatuen myöntämisen edellytyksiä.
  • Työvoimakoulutuksen profiilia selkiytetään. Valmentava ja ohjaava työvoimakoulutus muutetaan työnhakuvalmennukseksi ja uravalmennukseksi.
  • Työhönvalmennuksen käyttömahdollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia henkilöasiakkaita.
  • Matka- ja muuttokustannusten korvausten käyttöä laajennetaan.
  • Lomautettujen asiointi TE-toimistossa uudistuu 1.7.2013 alkaen (ryhmälomautusmenettelystä luovutaan).
  • Työllisyyden edistämistoimikunnat (TE-toimikunnat) muutetaan työvoima- ja yrityspalvelu -neuvottelukunniksi (TY-neuvottelukunta). Muutoksenhakua koskevia säännöksiä selkiytetään ja muutoksenhakuoikeutta laajennetaan.

Vuoden 2013 alusta lähtien TE-toimiston palvelujen nimi on TE-palvelut (työ- ja elinkeinopalvelut). TE-palvelut sisältää palvelutarjonnan, jota työ- ja elinkeinotoimistojen ohella järjestää iso joukko toimijoita, mm. kunnat, oppilaitokset, seudulliset yrityspalvelut ja työvoiman palvelukeskukset.

Lisätietoja:
Asiantuntija Mikko Räsänen, puh. 09 4202 3275, sähköposti: mikko.rasanen(at)ek.fi