Kapuloita vai rasvaa yritysten rattaisiin?

28.03.2012

EK:n julkaisema yritysilmastotutkimus on saanut aikaan konkreettisia toimenpiteitä Kymenlaaksossa. Kouvolan kaupunginhallitus päätti tammikuun alussa käynnistää kaupungin päätöksenteossa systemaattisen yritysvaikutusten arviointiprosessin.

Arviointiprosessin valmistelu käynnistettiin syksyllä 2010. Kaupungin elinkeinostrategiaa ohjaava ryhmä pyysi EK:n aluepäällikkö Pirjo Hedmania kertomaan EK:n ensimmäisestä yritysilmastoselvityksestä, jonka tulokset eivät Kouvolan kaupunkia mairitelleet. Selvityksen tulokset perustuivat EK:n rakentamaan yritysilmastomittariin, jossa tuoreimpien tilastotietojen ja yritysjohtajille suunnatun kyselyn yhdistelmänä muodostetaan yritysilmastoa mittaava kokonaisindeksi. Indeksissä muodostunutta kuvaa täydennetään yritysjohtajien mielipiteillä.

EK:n selvityksen tarkoituksena ei ole korostaa tai leimata yksittäisiä kuntia hyvän tai huonon yritysilmaston perusteella. Keskeisenä tavoitteena on herättää keskustelua siitä, miten yrittäjyysaktiivisuutta voidaan tehokkaimmin edistää ja tukea yritysten kasvua erityyppisillä alueilla.

Teoriasta konkretiaan

Kouvolassa syksyllä 2010 järjestetyn tilaisuuden lopuksi kaupungin elinkeinojohtaja esitti kysymyksen Hedmanille ja Kymen Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Mobergille: mistä konkreettisesti aloitetaan? Ehdotus oli, että Kouvolan kaupungissa käynnistettäisiin systemaattisen yritysvaikutusten arviointimenettelyn valmistelu. Lähtökohtana ajatukselle oli, että jo prosessin kautta kuntapäättäjät saadaan laajemmin näkemään millaisia vaikutuksia kunnan päätöksillä voi yritystoimintaan olla. Valmistelutyöryhmä, johon Hedman ja Moberg kutsuttiin asiantuntijoiksi, sai työnsä päätökseen vuoden 2011 lopulla.

Arviointiprosessin käyttöönotto on aloitettu vaiheittain vuoden 2012 alkupuolella. Tavoitteena on, että kaupungin koko hallinto käyttää yritysvaikutusten arviointia vuoden 2014 alusta lähtien.

Positiivisen ilmaston kunnissa yhteisiä piirteitä

Positiivisen yritysilmaston kunnissa ja seutukunnissa on selvityksen perusteella yhteisiä piirteitä. Hyvä yritysilmasto on todennäköinen, jos kunta huolehtii pk-yritystoiminnan kannusteista ja toimii läpinäkyvästi sekä aktiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa. Lisäksi yritysilmastoltaan myönteisimmät kunnat ottavat yritysvaikutukset huomioon kaikessa päätöksenteossaan ja hyödyntävät monipuolisesti paikallisia pk-yrityksiä palvelutuotannossaan. EK haluaa kannustaa kuntia ja yrityksiä tiivistämään vuoropuheluaan sekä lisäämään yhteistyötään työllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

Lisätietoja:
Pirjo Hedman, aluepäällikkö
p. 0400 301 984
etunimi.sukunimi@ek.fi