Kohti Slushia: Pk-yritykset ja startupit toistensa muutosagentteina

29.11.2016

Startup-kumppanuus voi tarjota pk-yritykselle kiihdytyskaistan, jolla se vauhdittaa uudistumistaan, saa uutta osaamista ja terävöittää kilpailukykyään, arvioivat startup-verkottajat Pekka Pärnänen ja Petri Vilén EK:n ja Tekesin Uudistujat-julkaisussa.

EK:n tutkimusten mukaan jo viidennes pk-yrityksistä on jo tehnyt päänavauksia startup-yhteistyössä. Uusiin, yllättäviinkin kumppanuuksiin on monia motiiveja. Parhaimmillaan startup-yhteistyö avaa pk-yritykselle tien aivan uudenlaisiin innovaatioihin ja liiketoimintamalleihin. Yhdessä kehittäminen, kokeilu ja testaaminen voivat synnyttää ratkaisuja, joita pk-yrityksen asiakkaat tarvitsevat tai joilla se voi itse tehostaa prosessejaan.

Hyödyt_haasteet_tarkempiPitkän linjan yrittäjällä on syvällinen tuntemus omasta toimialastaan ja laajat verkostot, joista nuorella kasvuyrittäjällä on paljon ammennettavaa. Startup voi saada pk-yritykseltä arvokasta johtamiskokemusta tai rahoitusta. Konkarin kumppanina startup voi myös vahvistaa uskottavuuttaan muissa sidosryhmissä.

Startupit ovat tottuneet hakemaan kumppanuuksia suuryritysten joukosta. Pk-yrityksen reagointikyky ja päätöksenteko on usein ketterämpää kuin isossa organisaatiossa. Siksi pk-yrityksen ja startupin välinen yhteistyö voi käynnistyä hyvin joustavasti ja nopeasti.

”Aloittavalle startupille pk-yritys voi toimia pilottiasiakkaana. Sen antama aktiivinen palaute on tuotteen tai palvelun jatkokehityksen kannalta erittäin merkityksellistä, sillä startupin tuote ei useinkaan ole valmis. Pk-yritys voi myös edistää uusien kauppojen syntymistä toimimalla ensimmäisenä referenssiasiakkaana”, sanoo MAD-Partnersin toimitusjohtaja Pekka Pärnänen, joka auttaa pohjoismaisia ja baltialaisia yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja riskirahoituksen järjestämisessä USA:ssa ja erityisesti Piilaaksossa.

”Toisaalta pk-yritys voi tarjota tehokkaan markkinointikanavan startupin uudelle tuotteelle, kun tuotetta tarjotaan pk-yrityksen asiakkaille. Tässä tapauksessa pk-yrityksen on mahdollista saada lisää kassavirtaa sekä mainehyötyä”, toteaa puolestaan teollisuusyritysten ja startupien yhteistyölle tarkoitetun avoimen innovaatioalusta Industryhackin perustaja ja toimitusjohtaja Petri Vilén.

”Startupin ja pk-yrityksen yhteistyö voi perustua yhteiseen tuotekehitykseen, johon startup voi tuoda esimerkiksi digitaalisen näkökulman, kun taas pk-yritys puolestaan tuo toimiala- ja prosessiosaamista. Tavoitteena on saada yhteinen tuote markkinoille yhdistämällä voimavarat”, Vilén jatkaa.

Pk-yrityksen ei tarvitse kopioida sen enempää suurten yritysten kuin startupienkaan käytäntöjä. Kyse on erilaisten, toisiaan täydentävien yritysten kumppanuudesta, jossa pk-yritys voi tukeutua omiin vahvuuksiinsa, kertyneeseen kokemukseen ja voimavaroihinsa.

Startup-yhteistyö ei ole itseisarvo. Jokainen yritys arvioi mahdolliset hyödyt suhteessa vaadittaviin panostuksiin. Parhaimmillaan kumppanuus voi auttaa pk-yritystä saamaan lisää innovaatiokykyä ja uutta osaamista kiristyvässä kilpailutilanteessa.

Tutustu EK:n ja Tekesin julkaisuun ”Uudistajat – polkuja pk-yritysten ja startupien yhteistyöhön” joko pdf-muodossa tai Issuu-digilehtenä.

Kurkista myös EK:n heinäkuussa julkistaman startup-tutkimuksen tuloksiin.

Slush_Dive_Uudistajat