Komissio valmistautuu neuvotteluihin ympäristötuotteista avaamalla julkisen sidosryhmäkonsultaation

09.07.2014

Neuvottelut ympäristötuotteista EU:n ja 13 muun WTO-jäsenmaan välillä käynnistyivät 8.7. Genevessä. Komissio on avannut julkisen sidosryhmäkuulemisen ympäristötuotteista ja -palveluista.

Tammikuussa 2014 EU päätti yhdessä 13 muun WTO-jäsenmaan kanssa käynnistää neuvottelut ympäristötuotteiden kaupan vapauttamiseksi. Aloite kulkee myös nimellä Green Goods Initiative (GGI). Yhdessä maat vastaavat 86 % maailman ympäristötuotteiden kaupasta.

Ympäristötuotteilla tarkoitetaan tuotteita, joilla on välitön ja positiivinen vaikutus vihreään kasvuun, ympäristön suojeluun, ilmastonsuojeluun sekä kestävään kehitykseen. Tällaisia ovat esimerkiksi ilman ja veden saastumisen ehkäisyssä ja jätteidenkäsittelyssä sekä uusiutuvan energian tuotannossa käytettävät sekä energiatehokkaat tuotteet.

Neuvottelujen pohjana on Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestö APEC:in 54 ympäristötuotteen lista vuodelta 2012. Alkavissa neuvotteluissa listaa on kuitenkin tarkoitus laajentaa. EU kokoaa parhaillaan omaa ehdotustaan listaksi ympäristötuotteista.

Käynnistyvissä neuvotteluissa pöydällä ovat vain ympäristötuotteet. Jo nyt on kuitenkin tarpeellista ennakoiden kartoittaa myös ympäristötuotteisiin liittyviä tukipalveluja sekä muita ympäristöpalveluja. Konsultaation avulla komissio toivoo saavansa yritysten näkemyksiä siitä, minkälaisten tuotteiden ja palveluiden tulisi tulevaisuudessa sisältyä sopimuksen piiriin sekä tietoa yritysten kohtaamista ympäristötuotteiden kaupanesteistä.

Ympäristötuotteiden lista ei ole kiveen hakattu, sillä teknologian ja palveluiden kehittyessä uusia ympäristöystävällisiä ratkaisuja on tarpeen tuoda sopimuksen piiriin ja samalla poistaa niin sanotusti vanhentuneita ja vähemmän ympäristöystävällisiä ratkaisuja.

Suomen kansallinen valmistelutyö sekä yritysten konsultointi jatkuu jälleen syksyllä.