Laajat pohjat, matalat kannat: Veropohja ja verokanta

21.10.2015

Veropohjalla tarkoitetaan niitä tuloja, jotka ovat yritykselle veronalaisia. Mitä enemmän esimerkiksi verovähennyksiä on, sitä kapeammaksi veropohja tulee. Veropohjaa voidaan kaventaa myös säätämällä tietyt tulot lainsäädännössä kokonaan verovapaiksi.

Verokannalla tarkoitetaan sitä nimellistä veroprosenttia, jolla yrityksen verotettavaa tuloa verotetaan. Suomessa yhteisöverokanta on 20 %.

Yritysverotuksen tosiasialliseen tasoon vaikuttaa siis paitsi verokanta, myös veropohja. Tämän vuoksi pelkästään nimellisiä verokantoja vertailemalla ei saada oikeaa kuvaa verotuksen tosiasiallisesta tasosta.

Suomessa veropolitiikan linjaksi on valittu matalan verokannan ja suhteellisen laajan veropohjan järjestelmä. Tämä vahvistetaan myös nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa. Myös kansainvälisessä verokeskustelussa, niin OECD:n kuin EU:n piirissä, suositaan juuri laajan veropohjan ja matalan verokannan järjestelmän. Niiden nähdään parhaiten vastaavan vaatimukseen oikeudenmukaisesta ja läpinäkyvästä verotuksesta.

Talouskeskiviikon blogi: Yritysverotus ristiaallokossa