Lainsäädäntö verkkotunnuksista uudistuu syyskuussa – katso, mikä muuttuu

01.08.2016

Vastaisuudessa fi-verkkotunnusta voi hakea ainoastaan verkkotunnusvälittäjä. Myös ulkomaiset yritykset voivat saada nimiinsä fi-domainin.

Lainsäädäntö suomalaisista fi-verkkotunnuksista (domaineista) muuttuu 5. syyskuuta, kun aiemmin voimassa ollut laki korvataan tietoyhteiskuntakaareen sisällytetyillä säännöksillä. Esimerkiksi verkkotunnusten hakeminen ja uusiminen muuttuvat olennaisesti uuden lainsäädännön myötä.

Tähän saakka verkkotunnuksia on voinut hakea suoraan Viestintävirastolta, mutta uuden lain tultua voimaan verkkotunnusvälittäjä (palveluntarjoaja) hoitaa kaikki fi-tunnukset sekä niihin liittyvät palvelut ja asiakkuudet.

Nykylain mukaan verkkotunnusta on voinut hakea joko domainin haltija tai välittäjä, kun taas syyskuussa voimaan tulevan lainsäädännön mukaan hakijana voi olla ainoastaan verkkotunnusvälittäjä.

Verkkotunnus pitää kuitenkin merkitä todellisen käyttäjän nimiin eikä enää jonkun toisen, esimerkiksi välittäjän.

Kotipaikan ei enää tarvitse olla Suomessa

Viestintäviraston asema muuttuu verkkotunnuksia myöntävästä viranomaisesta verkkotunnusväittäjiä valvovaksi viranomaiseksi. Virasto pitää vastaisuudessakin yllä rekisteriä fi-verkkotunnuksista.

Verkkotunnus voidaan periaatteessa myöntää tulevaisuudessa kenelle tahansa, sillä nykyiset vaatimukset suomalaisesta henkilötunnuksesta ja kotipaikasta poistuvat.

Todellinen käyttäjä voi siis 5. syyskuuta alkaen olla joko suomalainen tai ulkomainen yritys, yksityinen elinkeinonharjoittaja, muu yhteisö tai oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö. Näin myös siis ulkomaiset yritykset voivat saada nimiinsä fi-domainin.

Verkkotunnuksen haltija: hanki välittäjä!

Verkkotunnukset ovat voimassa enintään viisi vuotta ja ne voidaan uusia yhdeksi, kolmeksi tai viideksi vuodeksi enintään kuusi kuukautta ennen voimassaolon päättymistä. Uusiminen on maksullista.

Verkkotunnusten rooli suhteessa tavaramerkkeihin ja toiminimiin säilyy entisellään eli uudenkaan lain myötä verkkotunnus ei saa loukata voimassa olevaa toiminimi- tai tavaramerkkioikeutta.

On siis tärkeä muistaa, että lakimuutoksen jälkeen jokaisella verkkotunnuksen haltijalla täytyy olla oma välittäjä, jonka kautta kaikki tunnukseen liittyvät asiat hoidetaan. Verkkotunnusvälittäjä pitää ilmoittaa Viestintävirastolle ja vastaisuudessa ainoastaan välittäjä voi tehdä merkinnät ja muutokset verkkotunnusrekisteriin asiakkaansa puolesta.

Tällä hetkellä voimassa olevat fi-verkkotunnukset säilyvät voimassa normaalisti lakimuutoksesta huolimatta, mutta kun tulee aika uudistaa tunnukset, se pitää tehdä verkkotunnuksia välittävän palveluntarjoajan kautta.