Latvia pyrkii vauhdittamaan neuvotteluja EU:n tietosuojauudistuksesta

12.03.2015

EU-maiden oikeusministerit neuvottelevat jälleen huomenna perjantaina tietosuojasääntelyn uudistuksesta. Puheenjohtajamaa Latvia pyrkii vauhdittamaan neuvotteluja: ministereiden tulisi sopia kokouksessa henkilötietojen käsittelyn periaatteista, sääntelyn valvonnasta ja valvontaviranomaisten yhteistyöstä.

Neuvotteluja laajasta sääntelyuudistuksesta on käyty Brysselissä tiiviisti kolme vuotta. Euroopan komissio toivoo, että uudistuksesta päätettäisiin tämän vuoden aikana.

Perjantain kokouksessa käsiteltävä sääntely henkilötietojen periaatteista on erittäin tärkeätä: sääntely vaikuttaa esimerkiksi siihen, missä tilanteissa henkilötietoja voidaan käsitellä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla ja kuinka tietoja on käsiteltävä.

Sääntelyn valvontaa ja valvontaviranomaisten yhteistyötä koskeva sääntely puolestaan on olennaista muun muassa rekisteröityjen ja rekisterinpitäjien, esimerkiksi yritysten, oikeusturvan kannalta.

Sääntely esimerkiksi vaikuttaa asioiden käsittelyn kestoon viranomaisessa ja määrittää, minkä EU-maan viranomaiset olisivat toimivaltaisia antamaan useassa EU-maassa henkilötietoja käsitteleviä rekisterinpitäjiä velvoittavia päätöksiä.

– Uudistuksessa tarvitaan erittäin huolellista valmistelua, jotta hahmotetaan mahdollisten muutosten vaikutukset hyvän lainsäädäntövalmistelun periaatteiden mukaisesti ja saavutetaan käytännössä toimivia ja tasapainoisia ratkaisuja. Sääntelyn laadusta täytyy edelleen pitää kiinni, EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo painottaa.

Elinkeinoelämä peräänkuuluttaa selkeää ja tasapainoista sääntelyä. On myös varmistettava, että uudistuksella ei luoda yrityksille, kunnille ja muille henkilötietoja käsitteleville tahoille tarpeetonta hallinnollista taakkaa tai tarpeettomia kustannuksia.

Latvian tavoitteena on, että EU-maat sopisivat koko sääntelyn uudistuksesta kesäkuussa. Sen jälkeen neuvoston olisi mahdollista aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa.

Jo aiemmin EU-maat ovat sopineet muun muassa sääntelystä, joka koskee rekisterinpitäjien velvollisuuksia sekä tiedonsiirtoja kolmansiin maihin.

Tällä hetkellä on edelleen vaikea arvioida, milloin uudistuksesta lopulta päätetään parlamentin ja neuvoston kesken ja miten lainsäädäntö muuttuisi. Uudistuksen hyväksymisen jälkeen uutta sääntelyä alettaisiin soveltaa todennäköisesti aikaisintaan kahden vuoden kuluttua sen voimaantulosta.

Lue lisää:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
lisäys 25.3.2015

EU-maiden oikeusministerit sopivat EU:n tietosuojasääntelyn valvonnan uudistuksista maaliskuun puolivälissä.

EK painottaa edelleen, että kyse on erittäin laajasta uudistuksesta eikä hosumalla synny laadukasta sääntelyä. Vaikka uudistuksesta sopimiselle on luotu EU:ssa paineita, uudistus on välttämätöntä valmistella erittäin huolellisesti. Vain siten voidaan hahmottaa mahdollisten muutosten vaikutukset esimerkiksi digitaalisten palveluiden tarjoamiseen ja saavuttaa käytännössä toimivia ja tasapainoisia ratkaisuja.