Lisää kannustusta ja suvaitsevaisuutta

23.08.2013

Käsitys yrittäjyydestä on suomalaisessa yhteiskunnassa liian kapea. Esimerkiksi yrityspalveluja on tarjolla lähinnä aloittaville yrityksille tai tietyt kriteerit täyttäville kasvuyrityksille.

”Yrityspalvelut on kohdistettu pienelle marginaaliryhmälle, joita kohtaan on erittäin suuret odotukset. Se massa, joka jumputtaa kansantalouden moottorina, jätetään omilleen”, moitti RL-Huolinnan toimitusjohtaja Nina Rasola.

Yhteiskunta ei Rasolan mukaan ole muutenkaan pysynyt muuttuvien yrittäjyyden muotojen perässä. Epäonnistumisen pelko ja kannustuksen puute ovat leimallisia Suomelle.

”Meillä on lisääntyvä kanta omaan lokeroonsa jääneitä opiskelijayrittäjiä, osa-aikayrittäjiä ja elämäntapayrittäjiä, jotka hädin tuskin elävät työllään. Kuitenkin heillä on valtava sisäinen palo siihen, mitä he tekevät, ja he tekevät sen omalla tavallaan. Se on tietoinen valinta. Myös he myös kaipaavat tunnustusta ja hyväksyntää”, Rasola totesi.