Luottamusindikaattorit valtaosin nousussa

27.02.2018

Suhdannetilanteen kuvataan jatkuneen suotuisana.

Teollisuuden luottamusindikaattori pysyi helmikuussa ennallaan. Uusin saldoluku on +15, eli sama kuin edelliskuun tarkistettu lukema. Teollisuusyritysten luottamus on selvästi pitkän aikavälin keskiarvoa (+1) vahvempaa.

Rakentamisen luottamus vahvistui helmikuussa hieman. Luottamusindikaattorin uusin saldoluku on +3, kun tammikuun lukema oli 0. Luottamus on melko selvästi pitkän aikavälin
keskiarvoa (-7) vahvempaa.

Palveluyritysten luottamusindikaattori kohosi helmikuussa korkealle tasolle. Helmikuun saldoluku on +28, kun indikaattori oli edelliskuussa +23 pisteessä. Luottamus on selvästi pitkän
aikavälin keskiarvoa (+13) korkeammalla.

Vähittäiskaupan luottamus oli helmikuussa nousussa, ja luottamusindikaattori kohosi jo vahvalle tasolle. Sen uusin saldoluku on +24, kun tammikuun tarkistettu lukema oli +15.
Aikasarjan pitkän aikavälin keskiarvo on -2.