Maantielogistiikka tehostuu Suomessa – uusi linjaus raskaan kaluston massoista ja mitoista

21.11.2012

Suomessa saa kuljettaa vastaisuudessa maanteillä raskaampia ja korkeampia kuormia. Se on omiaan lisäämään maantielogistiikan tehokkuutta ja sitä kautta yritysten kustannuskilpailukykyä. Selvitysten mukaan myös liikenteen päästöt vähenevät.

Linjaukset tehtiin liikennepoliittisessa ministerityöryhmässä hiljattain. EK pitää uudistusta erittäin kannatettavana. On tärkeää, että Suomi hyödyntää kaiken pelivaran, joka on mahdollista EU-säännösten puitteissa.

Uusien mittojen ja massojen myötä yrityksille tulee säästöä lähivuosina arviolta 60 miljoonaa euroa vuodessa ja sen jälkeen noin 140 miljoonaa euroa vuodessa.

Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) tekemä uusi linjaus raskaan kaluston massoista, mitoista ja muutoksista on seuraava:

KOKONAISMASSOJEN PYSYVÄ KOROTUS

  • 4-akselinen kuorma-auto 32 t -> 35 t
  • 5-akselinen kuorma-auto 38 t-> 42 t
  • 8-akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t) -> 68 t
  • 9-akselinen ajoneuvoyhdistelmä (60t)-> 76 t
  • 4-akselisen auton siltasääntölievennys
  • Yli 44 t:n yhdistelmän siltasääntölievennys

KOKONAISMASSOJEN 5 VUODEN VÄLIAIKAINEN KOROTUS
(hankintapiikin/markkinahäiriön tasoittamiseksi)

  • 2-akselinen kuorma-auto 18 t-> 20 t
  • 3-akselinen kuorma-auto 26 t->28 t
  • kuorma-auton 3-akselinen teli 24 t->27t
  • 7-akselinen ajoneuvoyhdistelmä 60 t-> 64 t

KORKEUDEN LISÄYS 4,2 m->4,4 m:iin

 

Nykyisen kaluston massoja voidaan siis nostaa 5–10 % viiden vuoden siirtymäajan puitteissa.

Lisäksi sallitaan uusia ajoneuvorakenteita, jotka mahdollistavat jopa 76 tonnin kuorman. Akselimääriä voidaan nostaa painavimmissa ajoneuvoissa, jotta vältetään teiden vaurioituminen.

Lainsäädäntö valmistuu alkukeväästä 2013, jolloin muutokset voidaan ottaa käyttöön. Osa muutoksista vaatii EU:n hyväksynnän.

Liikennevirasto tulee korjaamaan jollakin aikataululla siltoja ja alikulkuja lähinnä sellaisilla väylillä, joissa korkeampaa kalustoa liikkuu tulevaisuudessa. Toinen mahdollisuus on käyttää kiertoteitä.