Viikon kysymys: Mikä on liiallisen alijäämän menettely?

30.09.2015

Euroopan unioniin kuuluva maa voi joutua ”liiallisen alijäämän menettelyyn” rikkoessaan 3 prosentin alijäämäkriteerin ja/tai 60 prosentin velkakriteerin. Menettelyyn joutuminen ei ole automaattista.

Alijäämä- ja/tai velkaviitearvon ylittyessä, tehdään kriteerien täyttymisestä arvio, jossa otetaan huomioon mm. vallitseva suhdannetilanne, ns. solidaarisuusoperaatiot, tutkimusta ja innovaatioita edistävien toimien täytäntöönpano, julkisen talouden rahoitusasema keskipitkällä aikavälillä ja eläkeuudistukset.

Mikäli maa joutuu menettelyyn, sitä kehotetaan korjaamaan tilanne, jolle annetaan määrävuosi. Jos maa toistuvasti laiminlyö EU:n määräämät toimenpiteet, neuvosto voi määrätä sen tekemään korottoman talletuksen. Talletus voidaan muuttaa sakoksi. Yhdenkään maan kohdalla ei ole turvauduttu sanktioihin, vaikka lähes kaikki EU-maat ovat jossain vaiheessa olleet liiallisen alijäämän menettelyssä.

***********************
Talouskeskiviikon blogi:
Rankat talouspäätökset hillitsevät velkaantumista