Minimiveroesitys USA:n valtiovarainministeriltä

15.04.2021

USA:n valtiovarainministeri Janet Yellen on esittänyt globaalin minimiveron käyttöönottoa. Tarkempia tietoja esityksestä ei ole vielä saatu.

Esitys linkittyy OECD:n valmistelemaan, digitalisoituvan talouden verotusta koskevaan pakettiin, jonka osa minimivero on. Ideana on se, että jos jossakin toimintavaltiossa yrityksen verotus alittaa minimiveron, yrityksen kotivaltio saisi verottaa minimiveron ja toimintavaltion verojen erotuksen. OECD:n neuvottelut ovat yhä käynnissä. USA:ssa on jo voimassa tämän tyyppistä sääntelyä, mutta suppeammassa mittakaavassa.