Mitä tarkoittaa ”vanhana työntekijänä” siirtyminen?

11.03.2014

Yrityskaupan tai toiminnan ulkoistamisen yhteydessä ilmoitetaan usein, että työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä toisen yrityksen palvelukseen. Kuitenkaan lainsäädännössämme ei puhuta mitään ”vanhasta työntekijästä”. Mitä sillä siis oikeastaan tarkoitetaan?

Perusvastaus on selvä. Vanhana työntekijänä siirtymisellä tarkoitetaan yleensä periaatetta, jonka mukaan työntekijän työsuhteesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet pysyvät entisellään siitä huolimatta, että työnantaja vaihtuu. Toisin sanoen esimerkiksi palkka pysyy samana ja lomia kertyy entiseen tapaan. Tämä periaate liittyy ennen kaikkea ns. liikkeen luovutuksiin. Kysymys on tavallaan viestikapulan siirtämisestä vanhalta työnantajalta uudelle.

Muutama asia on kuitenkin hyvä muistaa. Ensinnäkin uusi työnantaja joutuu vastuuseen kaikista työntekijän vanhoistakin saatavista. Jos vanha työnantaja on jättänyt palkkoja maksamatta, työntekijä voi vaatia niitä uudelta työnantajalta.

Lisäksi uusi työnantaja joutuu yksin vastuuseen kaikista niistä saatavista, jotka erääntyvät työnantajan vaihtumisen jälkeen. Jos uusi työnantaja on ottanut viestikapulan vastaan vaikkapa toukokuussa ja työntekijät pitävät kesälomat heinäkuussa, uusi työnantaja joutuu maksamaan työntekijöiden kesälomapalkat ja lomarahat kokonaisuudessaan, vaikka ne on ansaittu vanhan työnantajan aikana.

Näistä syistä uuden työnantajan on tärkeää selvittää, mitä kaikkia työsuhde-etuja työntekijöillä on. Jos niistä aiheutuu huomattavia kustannuksia, ne on hyvä ottaa huomioon työnantajien välisessä sopimuksessa.

Varsin usein kysytään, saako uusi työnantaja muuttaa työsuhde-etuja tai ottaa niitä pois. Tähän hyvä nyrkkisääntö on seuraava: Jos vanha työnantaja olisi voinut muuttaa tai ottaa pois jonkin etuuden, sen voi tehdä myös uusi työnantaja. Ja vastaavasti jos ei olisi saanut, ei saa uusikaan.

Poikkeuksena tähän ovat ensinnäkin sellaiset tilanteet, joissa uuden työnantajan on mahdotonta tai erittäin hankalaa tarjota entistä etua. Oikeutta syödä työnantajan työpaikkaruokalassa ei esimerkiksi ole mahdollista säilyttää, jos uudella työnantajalla ei ole työpaikkaruokalaa.

Toisen poikkeuksen muodostavat työehtosopimukseen perustuvat etuudet. Uusi työnantaja on velvollinen jatkamaan vanhan työnantajan työehtosopimuksen noudattamista vanhoina työntekijöinä siirtyneisiin työntekijöihin siihen asti, kunnes työehtosopimuksen voimassaolo päättyy. Työehtosopimuksen päättymisen ajankohdasta riippuen velvollisuus voi kestää muutamasta päivästä useampaan vuoteen.

Työehtosopimuksen päättymisen jälkeen uusi työnantaja ei ole enää velvollinen antamaan sellaisia etuuksia, jotka perustuvat vanhan työnantajan työehtosopimukseen. Tällöinkin on hyvä tarkistaa, että kyseiset etuudet perustuvat pelkästään työehtosopimukseen eikä niistä ole sovittu esimerkiksi työsopimuksessa.

Teksti EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä, kuva SXC