Mitä työllisyysaste tarkoittaa? Entä työttömyysaste?

20.02.2023

Työikäiseen väestöön luetaan kaikki 15–74-vuotiaat henkilöt. Virallinen koko väestön työllisyysaste lasketaan kuitenkin 15–64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena saman ikäisestä väestöstä.

Virallinen työttömyysaste puolestaan lasketaan 15–74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta. Työvoimaan kuuluvat kaikki ne 15–74-vuotiaat henkilöt, jotka ovat työllisiä tai työttömiä.

Suomen työllisyysaste on ollut pitkään muita Pohjoismaita alhaisempi. Suomen suhteellisen matalan työllisyysasteen tärkeimpänä syynä pidetään yli 55-vuotiaiden heikkoa työllisyyttä.