Monimuotoisuus auttaa yrityksiä uudistumaan

09.03.2012

Monimuotoisuus on keino varmistaa, että yritys saa parhaiden ammattilaisten arvokkaan työpanoksen käyttöönsä. Diacor, Sodexo, HOK-Elanto ja Microsoft kertoivat käytännön kokemuksistaan.

EK:n seminaarissa käsiteltiin 8.3. monimuotoisuuden (diversity) eri näkökulmia kuten sukupuolta, ikäjohtamista, osittaista työpanosta sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä.

Monimuotoisuus on yksilön arvostamista

Diacor terveyspalvelut Oy:ssä monimuotoisuus linkittyy vahvasti työhyvinvoinnin kehittämiseen ja myös yritysvastuuseen, kertoo toimitusjohtaja Anni Vepsäläinen.

– Haluamme tarjota kaikille työntekijöille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Tämä on lähtökohtana esimerkiksi Diacorin palkitsemisessa ja henkilöstön kehittämisessä.

Monimuotoisuus näkyy myös ihmisten erilaisina elämäntilanteina.

– On tärkeää, että työnantaja pystyy tulemaan vastaan vaikkapa osa-aikatyön tai opintovapaan muodossa. Myös arkinen työvuorosuunnittelu on meillä pitkälti henkilöstön omissa käsissä.

Diacorissa on saatu hyviä kokemuksia osatyökyvyn uusista ratkaisuista.

– Olemme yhdistäneet osa-aikatyön ja osa-aikaisen sairauspoissaolon. Näin jäljellä oleva työkyky on saatu käyttöön. Meillä on myös paljon eläkeiän ylittäneitä diacorilaisia, jotka jatkavat töissä innostuneina ja arvostettuina ammattilaisina.

Kansainvälisen rekrytoinnin pilotti: kokkeja Filippiineiltä

Henkilöstöresurssipäällikkö Satu Koivusaari esitteli HOK-Elannon pilottia, jossa rekrytoitiin kokkeja Filippiineiltä Suomeen. Pilotti oli menestys kaikin mittarein, Koivusaari iloitsee.

– Jokaisen kohdalla työyhteisön palaute on ollut kiittävää: ”hienoa, että juuri me saimme sen parhaan kokin”. Kaikilla filippiiniläiskokeillamme on nyt vakinainen ja kokoaikainen työ ja yksi työskentelee jo esimiestehtävässä. He ovat tuoneet yritykseemme paitsi lisää ammattitaitoa, myös aurinkoista asennetta työhön.

Koivusaari painottaa huolellisen ennakkovalmistelun tärkeyttä. Keskeistä oli suomalaisen työyhteisön sitouttaminen ja esimiehille annettava tuki. Näin uudelle kollegalle varmistettiin myönteinen vastaanotto ja huolellinen perehdytys.

Myös osittainen työpanos on arvokas

Sodexossa on pitkät perinteet monimuotoisuuden vahvistamisessa, kertoo HRD Manager Susanna Siljander.

– Konsernimme toimii 80 eri maassa ja palvelee 50 miljoonaa yksilöllistä asiakasta – monimuotoisuus on meille itsestäänselvä lähtökohta. Se auttaa meitä erottumaan kilpailijoista ja tukee myös taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

Työurien edistäminen ja osatyökykyisten työllistäminen on Suomen organisaation erityinen painopiste. Työtehtävien räätälöintiin kannustetaan ja tarvittaessa talon sisällä voi vaihtaa kokonaan uusiin tehtäviin.

Esimiesten koulutukseen satsataan mittavasti.

– Esimiehet sitoutetaan myös asennemuutoksen edistäjiksi. Tämä haaste on otettu hyvin vastaan. On hienoa nähdä, että meillä osataan arvostaa ihmisten erilaisuutta.

Naisia tietotekniikkayrityksiin

Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen uskoo, että työyhteisö toimii paremmin ja tuottaa parempia innovaatioita asiakkailleen, jos siellä on sopiva edustus sukupuolista, ikäryhmistä, kansallisuuksista ja persoonallisuuksista.

– Bisneshyödyt tulevat esille hyvin arkisissa asiakastilanteissa. Mitä monipuolisempi Microsoftin oma kokoonpano on, sitä helpommin pystymme esimerkiksi löytämään sopivat yhteyshenkilöt eri asiakkaille ja eri projekteille.

Sukupuolijakoa on onnistuttu tasoittamaan uudistamalla Microsoftin HR-prosesseja. Rahkonen mainitsee esimerkkinä, että jokaisen rekrytointicasen lopputuloksena Microsoftilla pitää olla valittavana sekä nais- että miespuolinen kandidaatti.

Lisätiedot:
Asiantuntija Anu Sajavaara
puh. 040 705 0939
etunimi.sukunimi@ek.fi

Asiantuntija Piia Vuoti
puh. 044 577 0403
etunimi.sukunimi@ek.fi