Oilon: Vastuullisuus on maratonmatka

03.07.2023

Oilonin muutos ympäristöteknologian edelläkävijäksi alkoi jo 90-luvulla. Sitkeän työn tuloksena perheyritys on noussut vihreän siirtymän kärkeen omalla markkinallaan. Toimitusjohtaja Tero Tulokkaan mukaan vastuullisuuden tuomat kilpailuedut näkyvät joka päivä Oilonin arjessa: asiakasneuvotteluissa, tarjouskilpailuissa, rekrytoinnissa ja rahoituksen saatavuudessa.

EK:ssa toimii pk-sektorin vastuullisuuskysymyksiin pureutuva työryhmä, johon kuuluu 16 yrittäjää ja yritysjohtajaa eri toimialoilta. Yksi heistä on Oilon Oy:n toimitusjohtaja Tero Tulokas.

Miten Oilon on vastannut ilmastonmuutoksen torjuntaan?

Tartuimme jo 1990-luvun puolivälissä ilmastohaasteeseen, keinoina uusiutuvat energialähteet ja ympäristöä säästävät ratkaisut. Sillä tiellä olemme yhä tänään – liiketoimintamme tarkoituksena on luoda kestävän kehityksen energiateknologiaa.

Oman toimintamme päästövähennystavoitteet perustuvat Science Based Target -aloitteeseen, jonka kautta Oilon on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen. Haluamme vaikuttaa myös sidosryhmiimme kouluttamalla ja viestimällä aktiivisesti sekä omista että asiakkaidemme ilmastoteoista.

Mitä Oilonin ilmastoteot ovat käytännössä?  

Valmistamme lämpöpumppuja, jäähdytyslaitteistoja ja polttotekniikkaa rakennusten ja teollisuuden tarpeisiin. Ydinajatuksena on parantaa energiatehokkuutta, vähentää asiakkaiden energiantarvetta sekä tukea siirtymistä yhä puhtaampiin energiamuotoihin.

Meillä päästövähennykset tarkoittavat merkittävää TKI-panostusta lämpöpumppukehitykseen, joilla hyödynnetään uusiutuvaa energiaa ja kierrätetään hukkalämpöä hyödynnettäväksi lämmöksi sekä uusiutuvien polttonesteiden ja kaasujen polttotekniikan parantamiseksi. Lisäksi kehitämme vaikeasti hyödynnettäviä teollisia sivuvirtoja hyödyntävää polttotekniikkaa, jolla pystytään korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Yksittäisenä tunnuslukuna voi mainita, että yli 90 prosenttia Oilonin polttimista luokitellaan puhtaaksi EU:n taksonomiakriteereissä.

Miten kunnianhimoinen ilmastotyö on auttanut Oilonia rakentamaan kilpailuetua?

Oilon on vuosikymmenten työn tuloksena noussut kansainvälisen tason edelläkävijäksi vastuullisuudessa ja kestävyydessä. Me autamme asiakkaita onnistumaan vihreässä siirtymässä ja uusiutuvan energian käyttöönotossa. Tämä tuo kilpailuetua, kasvua ja aivan konkreettisesti uusia asiakkaita. Kysyntä on vahvassa kasvussa sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Myös ammattitaitoiset huippuosaajat ovat kriittisen tärkeä kilpailutekijä. Vastuullisuus on Oilonille keskeinen rekrytointivaltti. Työn merkityksellisyys ja vastuullisuus vaikuttavat eritoten nuorten kohdalla todella vahvasti työnantajien vetovoimaan.

Miten vastuullisuus vaikuttaa teillä esim. toimitusketjuihin pääsemiseen tai rahoituksen saatavuuteen?

Vastuullisuus ja ilmastopäästöjen torjunta ovat yhä useammin edellytys toimitusketjuihin pääsemiselle ja tarjouskilpailussa pärjäämiselle. Tämä näkyy hyvin konkreettisesti Oilonin myyntityössä ja asiakassuhteissa.

Myös rahoittajat ovat huomioineet positiivisesti muutoksemme ympäristöteknologiayritykseksi. Jos menneinä vuosikymmeninä meidän markkinamme saatettiin nähdä riskiliiketoimintana, tänään olemme vastuullisuuden malliyritys. Se on totta kai vaikuttanut rahoituksen saatavuuteen myönteisesti.

Minkä vinkit haluaisit antaa pk-sektorin yrityksille, jotka ovat vasta aloittamassa vastuullisuustyötään?

Oman liiketoiminnan ja strategian kytkeminen ilmastonmuutoksen torjuntaan on yhä useamman yrityksen ydinkysymys. Mitä onnistuneemmin ilmastovaikutukset on huomioitu, sitä parempi tulevaisuus yrityksellä on.

Kannattaa aloittaa heti, sillä edelläkävijät hyötyvät eniten.  Ensiksi kannattaa selvittää oman toiminnan suorat päästöt sekä asettaa niiden pienentämiselle konkreettiset tavoitteet, mittarit ja keinot. Tärkeää on myös aktiivinen viestintä sekä työntekijöille että kaikille muille sidosryhmille, välttäen kuitenkin ylimitoitettuja lupauksia.

On myös muistettava, että vastuullisuus on kestävyyslaji. Kannattaa keskittyä olennaiseen ja huomioida toimien vaikuttavuus. Sitten vaan pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti eteenpäin – kohti välietappeja ja tulevaisuuden tavoitteita.

Lisätietoa Oilonin vastuullisuustyöstä:

Vastuullisuus Oilonilla

Oilon Leaf