Opiskelijoille aletaan opettaa työelämätaitoja – Turun yliopisto pyytää vinkkejä työnantajilta

16.05.2016

Turun yliopiston johtama hanke tähtää työelämätaitojen opintojen aikaansaamiseen sekä ammatti- että korkeakouluihin. Tavoitteena on varustaa opiskelijat myönteisellä asenteella työtä ja työelämää kohtaan.

Työelämässä tarvittavien yleistaitojen opetus ei kuulu tällä hetkellä luontevana osana minkään ammatin tai tieteenalan opetukseen, vaikka työelämätaitojen hallinta on välttämätöntä opintonsa päättäville ja työelämään siirtyville nuorille.

Turun yliopiston Valmiina työelämään -hanke (VALTE) pyrkii paikkaamaan puutetta: kolmevuotisen projektin tavoitteena on saada aikaan työelämäasioiden konkreettinen opintokokonaisuus, joka pystytään nivomaan sekä ammatti- että korkeakouluopintoihin.

Käytyään opintokokonaisuuden läpi opiskelijan on helpompi suunnata työelämään. Opinnoissa perehdytään työyhteisön toimintaan ja muun muassa työhyvinvoinnin osa-alueisiin.

Opiskelijat saavat tietoa työelämän muutoksista, monimuotoisuudesta ja vaatimuksista. Oppimisessa hyödynnetään virtuaalista oppimisympäristöä, pelejä ja testejä.

Tavoitteena on varustaa opiskelijat myönteisellä asenteella työtä ja työelämää kohtaan. Näin he tuovat hyviä voimavaroja työyhteisöönsä, minkä toivotaan vaikuttavan myönteisesti pitkällä aikavälillä koko kansantalouteen.

Työnantaja, vinkkaa mitä pitäisi opettaa!

Turun yliopiston dosentti Paula Naumanen, joka vastaa opintokokonaisuuden sisällön kehittämisestä yhdessä dosentti Jyrki Liesivuoren kanssa, toivoo työnantajilta näkemyksiä, mitä valmiuksia ja taitoja työelämään valmistuvilla opiskelijoilla pitäisi olla.

– Kuuntelemme mielellämme yritysten ja työnantajien ehdotuksia, mitä työelämästä pitäisi opettaa. Tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen pysyvä opintokokonaisuus, joka tavoittaa vuosittain jopa kymmeniä tuhansia opiskelijoita, Paula Naumanen sanoo.

Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston informaatioteknologian laitos, mutta siinä ovat mukana myös Turun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto sekä Saimaan ammattikorkeakoulu.

– Nopeasti muuttuva, kansainvälistyvä ja digitalisoituva työ asettaa kovia vaatimuksia työelämävalmiuksien opettamiselle. Virtuaalinen oppimisympäristömme antaa opettajille mahdollisuuden valmistella oppimateriaaleja siten, että ne ovat kaikkien muidenkin käytössä. Myös tenttien järjestäminen ja arvostelu helpottuvat, hankkeen vastuuhenkilö, professori Jouni Isoaho Turun yliopiston informaatioteknologian laitokselta kertoo.

Kyky saada aikaan muutos on kysyttyä työelämässä

EK:n asiantuntija Marita Aho puhuu oppimistapojen monipuolisuuden puolesta korkeakouluissa.

– Oppimisen uusilla tavoilla harjoitellaan kaikkein tärkeintä taitoa tulevaisuuden ja monin paikoin jo tämänkin päivän työelämässä eli kykyä saada aikaan kaivattu muutos.

Ahon mukaan oppimisen olisi hyvä olla entistä enemmän tulevaisuuden tekemisen harjoittelua. Sen kanssa rinta rinnan pitää kehittää tiedollisia kyvykkyyksiä. Tarvitaan kursseja, jotka hyödyntävät ketterän kehityksen menetelmiä ja joilla ratkotaan konkreettisia ongelmia.

– Vuorovaikutus- ja muut sosiaaliset taidot kehittyvät ja osaamista opitaan kasvattamaan ja jakamaan yhdessä toisten kanssa. Parasta on, kun samalla harjaannutaan käyttämään digitaalisia työvälineitä ja sovelluksia, Marita Aho toteaa.

  • EK ja Turun yliopisto järjestävät 25. toukokuuta Turussa työpajan, jossa pohditaan työelämän muuttuvia osaamistarpeita ja niiden sisällyttämistä opetukseen. Lue lisää
  • Kerro vinkkisi työelämätaitojen opintojen sisällöksi Paula Naumaselle: paula.naumanen(at)utu.fi tai puh. 0400 272564